Hopp til innhold

Moelven omsatte for NOK 3945 millioner i første kvartal i 2022, en økning på NOK 763 millioner sammenlignet med samme periode i 2021. Driftsresultatet fra årets tre første måneder er på NOK 732 millioner, en økning fra fjorårets NOK 290 millioner.

– Etterspørselen og prisbildet både hjemme og ute blir definert av det internasjonale markedet for trevarer. Etterspørselen var meget sterk internasjonalt gjennom vinteren, og med krigen i Ukraina har det blitt ytterligere ubalanse i markedet. Bortfall av store mengder russisk trelast på grunn av sanksjonene gjør at markedet nå må lete etter disse varene andre steder, og dette påvirker balansen i markedet, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Moelven-konsernet tar sterk avstand fra den russiske invasjonen av Ukraina, og har stanset all handel med Russland og Hviterussland. Moelven har kun hatt noen få produkter og leveranser som stammer fra disse landene. Moelven er godt rustet for å håndtere den store etterspørselen, og har godt med tømmer på både norsk og svensk side til den kommende produksjonen.

Unormale år

– Vi har gått rett fra pandemi til en urolig verdenssituasjon med krig i Europa, og derfor er det vanskelig å definere en normalsituasjon. Det gjør det vanskelig å si noe klart om tiden framover, sier Kristiansen.

Samtidig som den internasjonale etterspørselen holder seg sterk, tyder mye på at de høye prisnivåene på en hel rekke byggevarer og andre innsatsfaktorer kan prege deler av både forbruker- og proffmarkedet i Skandinavia i negativ retning. 

– Vi er midt inne i en kostnadskarusell, som det er vanskelig å se konsekvensene av. Samtidig som Moelven har en sterk inntjening, oppgraderer og investerer bransjen seg internasjonalt. Dette er også et løp Moelven deltar i for å kunne opprettholde konkurransekraften framover, sier Kristiansen.

Nyvalgt styre- og bedriftsforsamling 

Moelven har nylig gjennomført general- og bedriftsforsamling. Glommen Mjøsen Skog er representert i Moelvens styre ved Gudmund Nordtun som er nestleder. 

Glommen Mjøsen Skog er representert med følgende aksjonærvalgte medlemmer i bedriftsforsamlingen.

Rolf Th. Holm, bedriftsforsamlingens leder

Heidi Hemstad, bedriftsforsamlingens nestleder 

Peer Jacob Svenkerud, representant 

Sigrid Bergseng, representant

Even Ifarness, representant  

Anne Mæhlum representant 

Jens Naas-Bibow, representant 

Her er nyvalgt styre og bedriftsforsamling

Les kvartalsrapporten for første kvartal (Q1) her. 

Les mer på moelven.com