Hopp til innhold

– Følg retningslinjene som nettselskapene trekker opp  

Det er ingen tvil om at det hersker en del usikkerhet rundt temaet og at mange har ulike typer opplevelser i kontakt med nettselskapene.

Næringspolitisk sjef Yngve Holth i Glommen Mjøsen Skog orienterte om hvilke rettigheter og forpliktelser nettselskapene har når de opptrer på «lånt grunn». Han poengterte at nettselskapenes rettigheter er definert i avtalene som er etablert og at innholdet i disse avtalene ikke forandrer seg.

– Det er dessuten slik at nettselskapene aldri har betalt erstatning for at grunneierne skal ta risikoen for linjen. Skogeierne må derfor alltid varsle nettselskapene før man skal foreta seg noe i nærheten av linjen og innrette seg etter de retningslinjene nettselskapene trekker opp. Men dersom disse blir fulgt, skal man være ansvarsfrie. Her hersker det nokså mye misforståelser hos nettselskapene, sa Holth.

Glommen Mjøsen Skog bistår ved eiendomsinngrep

Fagsjef Anne Mæhlum forklarte hvor viktig det er at grunneierne søker bistand hos Glommen Mjøsen Skog og organiserer seg når de er utsatt for eiendomsinngrep.

– Det er både fornuftig for at de skal få ivaretatt sine rettigheter og det leder til mer konstruktive prosesser mot nettselskapene ved at disse kan få en enhetlig gruppering å forholde seg til, sa hun.

Viktig treffpunkt for godt samarbeid

Elvia ved Helge Bakke Hveem og Åge Øibakken og Etna nett ved Tom Knutsen orienterte om de respektive nettselskap og poengterte at de ønsker å ha et godt forhold til grunneierne. Begge selskapene etablerer stadig bedre systemer for å kommunisere med grunneierne. Til slutt orienterte skogbrukssjef Arnt O. Eide om aktuelle prosjekter i kommunen.

– Slike treffpunkt mellom næringen og nettselskapene er viktige for samarbeidsklimaet. Nettselskapene løser et viktig samfunnsoppdrag, men samtidig er det viktig at de forstår grunneiernes behov, uttalte Yngve Holth etter møtet.

Invitasjonen til møtet leser du her