Hopp til innhold

Fagsjef Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog forteller at markberedning er langt mer utbredt i vår geografi enn i Buskerud.

– Vi har lang erfaring og tradisjon for markberedning i vårt område. Påvirkningen kommer fra Sverige hvor markberedning utføres på nesten alt av foryngelsesareal, forteller han. 

Lite utbredt i Buskerud

Markberedning er foreløpig ikke utbredt i Buskerud. Gruppa var spesielt interessert i skånsomme metoder for markberedning.

Som en hovedregel vil markberedning for såing eller naturlig foryngelse være mer skånsom enn markberedning for planting. I begge tilfeller må man løfte vekk humusen slik at mineraljorda kommer fram, men ved såing er det ikke behov for å gå like dypt.

– Såing og markberedning kan utføres i en og samme operasjon hos oss, fordi flere av våre markberedningsentreprenører har såutstyr på markberedningsagregatet, sier Sverre Holm.  

Skal feltet plantes må man går noe dypere enn ved den første metoden. Plantene settes så oppå stripene eller haugene med mineraljord som legges igjen etter aggregatet eller gravemaskina.

– Plantene får lite konkurranse fra vegetasjonen rundt, de vil vokse raskere i starten og sikres bedre overlevelse. Ikke minst er det en fordel at snutebiller, som gjerne går løs på nyplanta skog, ikke trives på den flekken av mineraljord som blir liggende rundt planta. Uten markberedning er det mye større sjanse for snutebilleangrep, forklarer Holm.

20211014_114854.jpgGode fagdiskusjoner og god mat. Foto: Anne Berit Myhre

Mer barblanding 

Demonstrasjonsfeltet i Strandbygda i Elverum hos familien Sandbæk var illustrativt og godt tilrettelagt. Både far, Hans Morten, og sønn, Anders, er ansatte i Glommen Mjøsen Skog som henholdsvis skogbruksleder og skogkulturleder. 

– Familien Sandbæk har forsøkt flere ulike metoder på sine felt, og der var stor interesse for å se på et markberedt felt hvor det var sådd furu og deretter plantet gran. Barblanding, der det ligger til rette for det, har sine opplagte fordeler. Furu er motstandsdyktig mot sopp og insekter og tåler bedre tørke og sterk vind. Klimaet er i endring og blir stadig mer utfordrende – furu er med på å stabilisere skogen, sier Sverre Holm. 

Skogoppsynslaget består av skogbrukssjefene i den aktuelle regionen, og en del av jobben deres er å reise rundt og trygge kompetansen for sine medlemmer.  

– Interesserte skogbrukere er alltid hyggelig å ha på besøk!

20211014_085650.jpg

Det ble servert hjemmelaget kyllinggryte fra Glommen Mjøsen Skogs kantine. Foto: Anne Berit Myhre