Hopp til innhold

-Vi ønsket å få fram at det finnes alternative størrelser på maskiner som kan utføre tynning i skogen, sier leder i Idd skogeierlag, Odd Arild Gjerlaug.

Idd skogeierlag i Halden kommune arrangerte skogdag i september, i samarbeid med Glommen Mjøsen Skog. Tema var tynning og forhåndsrydding. Ole Brække som i mange år har arbeidet i Skogselskapet hadde et foredrag om tynning. Regionleder Thorgrim Fjellstad fra Glommen Mjøsen skog orienterte om andelslagets tilbud på tynningsmaskinfronten.

Det ble demonstrert både stikkveisgående og bestandsgående maskiner. Bestandsgående er mindre maskiner som kan kjøre inn i bestandene og plukker de trærne de ønsker. Stikkveisgående maskiner er større og mest vanlig i bruk. De lager traseer i skogen og henter virke fra to sider.


Bestandsgående tynningsmaskin. Foto: Niklas Buer

– De største tynningsmaskinene er effektive, men det er terreng hvor det er mer aktuelt å bruke de mindre bestandsgående maskinene. Da blir det stående igjen flere trær til sluttavvirkning, og det er lettere å få tynnet i ytterkantene, sier Gjerlaug. 

Han forteller at blant andelseierne er det i en del tynningsoppdrag økende interesse etter å få inn bestandsgående maskiner.

– Mitt inntrykk er at det er en del andelseiere som vil betale noen kroner mer for slik tynning, sier Gjerlaug. 

Positivt supplement
– Den største kapasiteten har vi innen de tradisjonelle tynningsmaskinene. Mindre maskiner er per nå ikke et satsingsområde blant våre samarbeidende entreprenører, men det er positivt at det finnes et supplement til de tradisjonelle tynningsmaskinene, sier Niklas Buer fra Glommen Mjøsen Skog.

Han var på plass sammen med regionleder Torgrim Fjellstad og entreprenørene med tynningsmaskiner som samarbeider med Glommen Mjøsen Skog.


Mange var interessert å se ulike type tynningsmaskiner. Foto: Niklas Buer

50 skogeiere møtte opp på skogdagen. Tilbakemeldingene var ifølge Gjerlaug positive:

– Vi har mange aktive skogeiere i alle aldersgrupper. Folk jeg har pratet med synes det var et vellykket arrangement, sier Gjerlaug.


Traktor med tømmerhenger. Foto: Niklas Buer

Viktig å spille på lag med lokallaget
Buer understreker at det er viktig å spille på lag med de lokale skogeierlagenes behov og ønsker for skogeierne i sitt område når andelslaget og skogeierlaget samarbeider om skogdager.  

–  Det å treffes på slike dager, er for mange viktig. Det er en sosial ramme som blir satt pris på. Med temaer som fenger, vekker det en glød for skogen hos skogeierne, som er godt nytt for framtidsskogen, sier Buer.

Oppmøtet på skogdagen i Idd besto av skogeiere i alle aldre, men det er ikke alltid like enkelt å fenge mangfoldet av skogeiere, forteller Buer: 

– Utfordringen for oss som arrangerer er å ha innhold som fenger også de nye skogeierne. Vi ønsker oss gjerne tips på hvordan vi også kommer i kontakt med de mer passive skogeiere, avslutter Buer.