Hopp til innhold

– Ringalm investerer i doblet kapasitet ved sitt sagbruk på Hauerseter med økt tørkekapasitet og automatisert justerverk. Kapasitetsøkningen starter allerede i høst og forventes ferdig ved utgangen av andre kvartal neste år, orienterer markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog.

Betydelig kapasitetsøkning i Sverige

Vida investerer i økt tørkekapasitet ved seks av sine sagbruk sør i Sverige. Vida øker dermed tørkekapasiteten med 0,4 millioner kubikkmeter trelast, det tilsvarer nesten det dobbelte i økt forbruk av tømmer. Investeringen vil gjøres i løpet av neste år.

Midt-svenske Setra planlegger også økt kapasitet ved flere av sine sagbruk.

Holmen med sine industrier spredt over Sverige med sagbruk og papir- og kartongfabrikker, hvor treforedlingssiden har vært vesentlig større enn sagbrukssiden, sier selv at de trolig i hovedsak er et sagbrukskonsern om ti år.

Moelven investerer i økt kapasitet ved Valåsen og Edane i Midt-Sverige som de annonserte i juli i år og uttrykker «betydelige kapasitetsøkninger».

– Temmelig sikkert vil flere aktører signalisere investeringsvilje framover. La oss håpe optimismen fortsetter!

Vil trigge etterspørsel av sagtømmer

– Åpenbart vil økt sagbrukskapasitet trigge etterspørsel av sagtømmer, det kan vi leve godt med, sier Bakken og fortsetter:

– Hvis forventet økt generell etterspørsel av trelast i årene framover blir som mange prognoserer, kan dette bli en hyggelig historie for både skogeier og sagbruksindustri.