Hopp til innhold
Kart med markering for stor skogbrannfare.
Skogbrannfareindeksen tirsdag-torsdag denne uken, med svært høyt farenivå over store deler av Østlandet på onsdag (i midten). Kilde: Meteorologisk institutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Skogbrannfareindeksen til Meteorologisk institutt er nå oppe på høyeste nivå flere steder i Glommen Mjøsen Skogs områder. Flere steder på kartet er markert med rødt og mørkerødt, og verst ser det ut onsdag.

Høy sannsynlighet for brann

Rød markering betyr svært høy sannsynlighet for skogbrann, mens mørkerødt betyr at en allerede utfordrende situasjon blir enda verre, for eksempel ved at det begynner å blåse. Beregningene er gjort ut fra informasjon om temperatur, fuktighet, nedbør og vind.

– Det er svært tørt og fare for eller stor fare for skogbrann flere steder i våre områder nå. Dette ser ut til å øke på i tiden som kommer, sier skogsjef i Glommen Mjøsen Skog, Torgrim Fjellstad.

Sikkerhetstiltak ved skogsdrift

Glommen Mjøsen Skog har satt inn nødvendige sikkerhetstiltak i henhold til egne sikkerhetsinstrukser og retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Alle selskapets entreprenører og ansatte i skogavdelingen er varslet om skogbrannfaren.

Torgrim Fjellstad
Skogsjef i Glommen Mjøsen Skog, Torgrim Fjellstad, følger nøye med på skogbrannfaren som nå er høy over store deler av Østlandet. Foto: Guro Breck

– Vi gjennomfører samråd med entreprenør i de områdene det nå er stor skogbrannfare. Det innebærer at vår skogbruksleder og skogsmaskinfører sammen legger grunnlag for risikovurdering og sikringstiltak. Vi har også kontakt med brannvesenet i områder med ekstra stor fare, sier Fjellstad.

Han opplyser om at skogsmaskinene skal ha beredskapspakke med vann, vannkanne med spredehode, spade og skogbrannstryker med treskaft påmontert maskina.

Flere skogbranner

Det har allerede vært flere skogbranner ulike steder i vår geografi de siste dagene.

Ni av ti skogbranner starter på grunn av menneskelig aktivitet, og friluftsfolket er en viktig målgruppe i opplysningsarbeidet for økt aktsomhet ved ferdsel i skog og mark. Det er et generelt forbud mot å tenne bål og grille i skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september.

– Kjenner du på den minste usikkerhet på om det er trygt å tenne grillen eller fyre bål, lar du være. Så enkelt er det, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Selv om skogbrannfaren øker onsdag, melder Yr flere steder noe nedbør fredag og i neste uke, noe som kan begrense skogbrannfaren i en periode lokalt.