Hopp til innhold

Papiretterspørselen i Europa har gått ned over et tiår. Denne trenden har ytterligere skutt fart på grunn av pandemien, noe som har ført til endringer i forbrukeradferd. Som et resultat er det betydelig overkapasitet i det europeiske papirmarkedet, noe som har forårsaket lave prisnivå og utfordret konkurransekraften til mange papirfabrikker, skriver Stora Enso på sine nettsider. 

De planlagte nedstengningene vil skje i tredje kvartal i år, berører over 1000 ansatte ved de to fabrikkene og vil redusere Stora Ensos kapasitet innen papirproduksjon med 35 prosent. 

I stedet ses det nå på mulighetene innen emballasje, byggeløsninger og innovasjon innen biomaterialer, der vekstpotensialet er stort, heter det i uttalelsen fra Stora Enso-konsernet. 

Markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog håper på mulighetene innen dette segmentet: 

– Selv om Kvarnsveden ikke får råvareforsyning fra Norge i dag påvirker det volumbalansene i både Sverige og Norge. Vi håper virkelig Stora Ensos planer om økt kapasitet på kartongfabrikken Skoghalls Bruk i Karlstad blir en realitet, sier Håkon Bakken.

– Beslutningen kommer i fjerde kvartal i år. Det vil gå ytterligere et par år før kapasiteten er operativ etter en eventuell positiv beslutning. Samtidig vil nedleggelsen av Kvarnsveden Bruk sannsynligvis styrke mulighetene for investeringer på Skoghalls Bruk, sier Bakken.