Hopp til innhold

Skoghall har i dag en massefabrikk som forbruker ca 2,4 millioner kubikkmeter massevirke og flis. Massen blir videreforedlet igjennom en kartongmaskin som produserer væskekartong. Kapasiteten som utredes tilsvarer omtrent en dobling av virkesforbruket.

– Nyheten er god musikk for Glommen Mjøsen sine ører. Økt kapasitet innen treforedlingsindustrien er kjærkomment. Hvis investeringen blir en realitet må det tas høyde for at Stora Enso vil legge ned kapasitet innen grafisk trykkpapir. Da kan Stora Ensos fabrikk Kvarnsveden som ligger ved Borlänge og produserer magasinpapir ha en usikker framtid. Selv om Kvarnsveden skulle bli nedlagt vil det fortsatt være et økt virkesforbruk på mer enn 1 million kubikkmeter virke, sier markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog.

 

Link til pressemeldingen