Hopp til innhold

Skogbrand har 18 personer engasjert i skadetaksering etter stormen.

– Taksatorene består av vårt ordinære korps pluss tilleggsressurser vi bruker ved store hendelser. Alle jobber ikke samtidig, men 5-10 personer takserer daglig fram mot jul, forteller Kjetil Løge, leder skogforsikring i Skogbrand.

Han rapporterer videre at det pr 8. desember er taksert 140 av 740 skader, med et gjennomsnittlig skadefelt på ca. 75 dekar.

– Trolig vil antall skademeldinger etter stormen ligge på mellom 1000-1200. De samlede erstatningene er så langt estimert til 90-110 millioner kroner. I tillegg kommer skader på skog som ikke er forsikret.

Tidlig i gang med å kartlegge skadeomfanget

Skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog sier at det i vårt område er Sør-Gudbrandsdal, Nordre Ringsaker, Gjøvik og Toten, i tillegg noe i søndre del av Nord-Østerdal som er rammet. 

– Skadeomfanget i Glommen Mjøsen Skogs geografi er om lag 200 000 kubikkmeter. Vi var tidlig ute med å kartlegge skadeomfanget, og kunne raskt gå i gang med arbeidet mot berørte skogeiere, forteller skogsjefen. 

Roser apparatet som jobber med å håndtere skadene

Jan Gaute Lie berømmer dialogen med Skogbrand, hvor en felles prioritering av skadetakst har medført at maskinkapasitet har gått kontinuerlig. 

– Internt har vi jobbet med å øke maskinkapasitet og omprioritere entreprenører fra «standard» hogst til vindfallhogst. I den aktuelle geografien er det inne fem maskinlag ekstra. Kapasitet er flyttet fra andre regioner i vår geografi, men vi har også fått inn eksterne entreprenører fra andre landsdeler, forteller han.

Jan Gaute Lie trekker også fram skogbrukslederne når ros deles ut: 

– Våre skogbruksledere står på tidlig og seint for å løse et krevende puslespill, hvor den siste brikken skal legges utpå vårparten. 

Gode driftsforhold

Skogsjefen forteller at det er et målrettet arbeid for å rydde opp mest mulig før det blir for mye snø.

– For mye snø vil bli en utfordring, men det er ingen fare så langt. Hittil har vi vært heldige med driftsforholdene, som er meget gode om dagen, sier han.