Hopp til innhold

Det er ikke mange minuttene tømmerbilen må kjøre før tømmerstokkene er framme ved sagbruket til G3 Gausdal Treindustrier på Segalstad Bru.

Viktige arbeidsplasser

Bedriften foredler ca. 175 000 kubikkmeter med tømmer i året og er en stor og viktig arbeidsplass i lokalsamfunnet.

– Vi har ca. 100 årsverk bare her i Gausdal, også genererer vi i tillegg arbeid til mange hundre flere i form av transport og andre næringer, forteller Oskar Aarnes som er produksjonsdirektør i G3 Gausdal Treindustrier SA.

Dronebilde over Gausdal Bruk.
Gausdal Bruk er en viktig hjørnesteinsbedrift i kommunen. Foto: Hans Haug

Skogbruket skaper arbeidsplasser i 9 av 10 kommuner her i landet. Bare i Innlandet fylke har mer enn 5000 personer arbeidet sitt i skogbruk og treindustri.

Innlandet har dessuten en firedel av landets verdiskaping fra trelast- og trevareindustri.

Mulighetene i tømmerstokken

Hjemme på familiegården i Gausdal er Hans Erik Smedsrud glødende opptatt av skog og mulighetene som ligger i å utnytte den fornybare ressursen i det grønne skiftet.

– Når man hogger skaper det verdi for veldig mange. Det er interessant å kunne følge tømmeret fra A til Å, og se hele den enorme verdiskapingen som er. I dag har teknologien gjort sånn at vi kan utnytte veldig mye mer av stokken, det være seg om det går til isolasjon, trelast, papirmasse, cellulose eller spesialtømmer, sier han.

Hans Erik Smedsrud titter ut av et gammelt vindu.
- Det beste med tre er at du kan lage miljøvennlige og varige produkter, sier Hans Erik Smedsrud, som har trevinduer som er 260 år gamle. Foto: Hans Haug

Store verdier

Skogbruket gir store verdier her i landet. I 2022 var de nasjonale produksjonsverdiene i skogbruket 11,5 milliarder kroner og i skogrelatert industri 69,9 milliarder kroner, til sammen over 81 milliarder kroner.

I tillegg kommer ringvirkninger ellers i samfunnet. Det betyr mye for skogeieren i Gausdal.

– Jeg synes det er viktig at verdiskapingen skjer lokalt. Gausdal Bruk er en hjørnesteinsbedrift, som legger grunnlaget for mye annet i lokalsamfunnet her, sier Smedsrud.

Dronebilde over hogstfelt.
Tømmeret som hogges i skogen til Hans Erik Smedsrud i lia over Gausdal skal bare på en kort transportetappe før det er framme på Gausdal Bruk nede i bygda.