Hopp til innhold

Nordre Løsset ligger ved Storsjøen i Innlandet og er på omlag 50.000 dekar. Skogen utgjør en viktig ressurs og gården har til sammen 39.000 dekar skog i kommunene Åmot og Rendalen.  

 

– Som styreleder i Glommen Mjøsen Skog og i Norges Skogeierforbund mener jeg aktiv forvaltning av skogen er fremtidens løsning på svært mange av de utfordringer vi står overfor knyttet til klima og miljø, sier Heidi Hemstad.

 

– Bærekraftig aktivt skogbruk har et stort potensiale, både for skogeierne og for fornybarsamfunnet. Tre er en unik råvare og fornybar ressurs som jeg tør påstå det vil bli kamp om i fremtiden. Vervene jeg har i Norges største skogsamvirke og i Skogeierforbundet blir ikke mindre spennende og interessant etter et slikt kjøp, sier hun.

 

Hemstad bor og driver i dag Ousdal gård på Nes på Hedmarken sammen med ektemannen. Paret har tre barn og hun understreker at kjøpet av Nordre Løsset har vært en familiebeslutning: 

 

– At barna også ønsker å eie og drive skog og jord fremover har vært avgjørende. Familien vil derfor beholde eiendommen på Nes og drive den videre, sier Hemstad.

 

Ervervet av Nordre Løsset er nå til konsesjonsbehandling i Åmot kommune og antas ferdig behandlet i løpet av mai. Heidi og ektemannen vil deretter flytte til Nordre Løsset. De ser fram til overtakelsen: 

 

– Det er en utrolig flott skogeiendom som er særdeles godt drevet av nåværende eier. Planen er å videreføre og videreutvikle skogsdriften og de øvrige ressursene på eiendommen, herunder et småkraftverk. Det blir svært spennende og vi gleder oss stort til dette, avslutter Hemstad.

 

Administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog er positiv til kjøpet: 


– Dette synes jeg er veldig bra. Det er vanskelig å se for seg noe særlig mer tydelig bevis på at man tror på næringen enn å investere i en stor skogeiendom og flytte dit!