Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog er landets største aktør for tømmeromsetning. Markedsandelen økte fra 31 prosent til 31,4 prosent i fjor.

– Vi har tatt solide steg i flere områder som er viktige for oss. I de deler av Innlandet og Viken hvor vi har vår hovedaktivitet, øker vi med 1,9 prosentpoeng. I Elverum har vi igjen over halve markedet – opp nesten 12 prosentpoeng på et år. Vi øker markedsandelen med 3,3 prosent-poeng i nord, og har økning både i Havass og i Glåmdalen, sier Fjellstad.

Han roser apparatet som har håndtert høy aktivitet og tatt offensive grep gjennom året som har gått.

– Vi lykkes med dette takket være et sterkt lag ute i våre geografier, og et utmerket samarbeid med dyktige entreprenører. Glommen Mjøsen Skog opererer i et stort område, og vi har et solid og desentralisert apparat. Vi har representanter i alle kommunene våre. For skogeier er lett kontakt med skogbruksleder veldig viktig, og nærhet og tilgjengelighet er et stort fortrinn, sier Fjellstad.

Ny avvirkningsrekord

Nasjonalt ga rekordåret 2022 11,63 millioner kubikkmeter skogsvirke, mot 11,57 millioner kubikkmeter i 2021.

Håkon Bakken foran tømmerlunne_teaser web.jpg

– Glommen Mjøsen Skog SA sammen med datterselskapet Glommen Skog AS kjøpte i 2022 et volum på 3,77 millioner kubikkmeter, mot 3,70 millioner i 2021, opplyser salgssjef tømmer Håkon Bakken. 

2021 var som kjent et svært sterkt år på grunn av stor etterspørsel etter byggematerialer under pandemien.

– Prisene og aktiviteten har holdt seg høy. I et «ny-historisk» perspektiv har vi opplevd en god prisutvikling på sagtømmer i Norge siden 2020. Mens gjennomsnittsprisen på sagtømmer for årene 2014-2020 lå rundt 400-500 kr per kubikkmeter, har vi fra halvårsskiftet i 2021 og ut 2022 hatt en sagtømmerpris på over 600 kr per kubikkmeter. Dette er landsgjennomsnitt, og for det meste av Østlandet ligger prisen godt over dette, sier Håkon Bakken.

Sagtømmerprisen falt mot slutten av 2022. Likevel ligger vinterens priser godt over nivået fra noen år tilbake, påpeker Bakken, som har godt håp for framtidsmarkedet:

– Etterspørselen holder seg blant annet på grunn av billeangrep, som har begrenset tilgangen på friskt tømmer både i Europa og Nord-Amerika. Jeg tror ikke sagtømmerprisen vil komme ned på nivåene vi hadde for få år tilbake. Når det gjelder massevirke, tror jeg etterspørselen vil være så stor at vi kun i korte perioder, og forhåpentligvis aldri, vil se priser på en drøy tohundrelapp for kubikkmeteren – slik vi husker markedet i mange år bakover, sier Bakken.

Tidenes skogplantesesong

Også innen skogplanting ble det satt rekord i 2022, med meget solid margin.

– Drøyt 16,5 millioner planer, det er 1,8 millioner flere planter enn forrige rekord fra 2020. Ekstra imponerende er det når vi vet at det også i år var visse bemanningsutfordringer, om enn ikke så store som da pandemien herjet som verst. Det er gjort en kjempeinnsats fra alle de som har jobbet med dette, sier skogsjef Torgrim Fjellstad, og forteller at Glommen Mjøsen Skog kjører på videre i 2023:

– Vi har planer for minst samme omfang i år – helst vil vi sette ny rekord, sier Fjellstad.

IMG_1425.JPG

– Glommen Mjøsen Skog opererer i et stort område, og vi har et solid og desentralisert apparat, forteller Torgrim Fjellstad.