Hopp til innhold

– Det kommer stadig inn rapporter om musegnag på ungskogen. Vi har oppdaget gnag på trær som er opptil 1,5 meter høye, sier skogkulturansvarlig Anne Guri Kløvstad i Glommen Mjøsen Skog.

– Hvis smågnagerskaden er av et visst omfang bilr den dekket av skogforsikringen i Skogbrand. Har du forsikring bør skader meldes til forsikringsselskapet så snart som mulig, sier hun.

Behov for suppleringsplanting? 

Ved behov for nyplanting eller suppleringsplanting av skadde felt, kontakt din skogbruksleder.

– I et normalår ville vil suppleringsplantingen startet umiddelbart. I år står vi trolig overfor mangel på arbeidskraft, men vi tar imot plantebestillinger og utfører oppdragene så raskt som mulig.

– Det er viktig at vi får dette inn i vårt ordresystem, slik at vi får god oversikt over plantebehovet, sier Anne Guri. 

– Det er fullt mulig å kontakte oss for råd og veiledning dersom skogeier ønsker å foreta plantingen selv. 

Suppleringsplanting - musegnag - foto_Fredrik Haug.jpg

Vi har oppdaget gnag på trær som er opptil 1,5 meter høye. Foto: Fredrik Haug

Sjekkliste for tiltak

  • Sjekk plantefelt og observeres det skade ta kontakt med din skogbruksleder for å avklare behov for suppleringsplanting.
  • Meld skade til Skogbrand dersom du har skogforsikring. Meld skade her
  • I tillegg ønsker Norsk institutt for skogforskning (NIBIO) ønsker at observerte skader i skog (alle typer skader)  registreres på: Skogskader.no

    Skogskader.no bygger på brevarkivet ved tidligere Norsk institutt for skogforskning (nå NIBIO) med skaderapporter tilbake til 1960-tallet. Skogskader.no inneholder nå flere tusen innsendte rapporter samt digitaliserte rapporter fra skadearkivet. Innsending av skaderapporter kan gjøres av alle naturinteresserte privatpersoner, skogeiere, skogbrukssjefer og Fylkesmannens landbruksavdeling. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har det faglige ansvaret og utfører kvalitetssikring av alle innsendte rapporter.