Hopp til innhold

Svenske sagbruk forventer tilnærmet uendret trelastpris utover høsten. I nuet er det stor etterspørsel av trelast i USA til skyhøye spotpriser, men det hjelper lite hvis volumet er bundet i allerede inngåtte avtaler.

Så er også USA-markedet preget av store svingninger, markedet kan erfaringsvis gå fra bunn til topp – og motsatt – på noen få måneder. Årsaken til sterk etterspørsel i USA er effekter av proffmarkedet som fikk en vesentlig lavere byggetakt etter koronautbruddet i vår. Samtidig har også den Nord-Amerikanske borger brukt ledige stunder til å snekre litt på hus og i hage som har opprettholdt konsumet av trelast.

Kanada som er en stor eksportør av trelast til USA reduserte sin produksjon vesentlig i vår som en effekt av pandemien, men er nå i full produksjon igjen. I løpet av forholdsvis kort tid vil trolig markedet «over there» være i balanse igjen.

Fra avispapir til cellulose

Treforedlingindustrien fortsetter sin konvertering av produksjon. Svenske SCA planlegger å gå fra avisproduksjon til cellulosemasse i fabrikken Ortviken ved Sundsvall. Markedet for grafisk trykkpapir har fått en røff behandling under koronapandemien i tillegg til en årviss stadig fallende etterspørsel. Fabrikken vil forbruke ca 1,3 millioner kubikkmeter råvare også etter konverteringen som er anslått å ha en kostnad på SEK 1,45 milliarder. Oppstart av ny produksjon er forventet til begynnelsen 2023. Finske UPM planlegger å legge ned sitt bruk i Kaipola som i dag lager både magasin- og avispapir. De har et forbruk på ca 1,2 millioner kubikkmeter massevirke og flis.