Hopp til innhold

Jon Kristiansen_Gunnar_Sylvi.jpgFv Jon Krisitansen regiondirektør i NHO Innlandet, Gunnar A. Gundersen næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog og nestleder i FrP Sylvi Listhaug. 

Skog er i vinden som aldri før. I disse dager jobbes det med utforming av partiprogrammene og næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog vil gjerne treffe samtlige politiske partier for å befeste at skogen har en naturlig rolle i den grønne omstillingen. Men da må politikerne også skjønne at omstillingen forutsetter kraftfulle virkemidler.

– Potensialet for verdiskaping med utgangspunkt i skogen er stort. Vi har klimavennlige produkter og treet har egenskaper som gjør at det kan erstatte olje i mange produkter. Vi er trygge på at tre vil være en sentral råvare fremover, men det forutsetter aktiv forvaltning og ikke vern. Det er bærekraftig bruk vi snakker, med 10 prosent vernet må vi kunne bruke de resterende 90 prosentene aktivt! Og sørg gjerne for rammebetingelser som gjør at vi kan reetablere norsk industri, sa Gunnar A. Gundersen.

Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet, fulgte opp med at vi ikke kommer dit uten at det også investeres i forskning og utvikling.

– Dette er ti-året for jobbskaping i Innlandet. Beregninger fra NHO viser at Innlandet må ha 20 000 nye arbeidsplasser for å opprettholde offentlige utgifter. Vi må fokusere på det vi kan være helt i verdenstoppen på – det grønne hjertet – skogen. Innlandet dekker hele verdikjeden fra plante til verdens høyeste trehus, sa Jon Kristiansen

IMG_1805.JPGNestleder i FrP, Sylvi Listhaug, var ikke uenig i noe av det som ble sagt; – Vi trenger å gjøre mer dersom skogbruket skal få den plassen det fortjener. 50 prosent av klimautslippene fanges opp av skogen, men det tas ikke med i diskusjonen. 10 prosent vern er nok. Vi må ikke plage folk med unødvendige klimatiltak.

– Det viktigste framover blir å sørge for at vi kan avvirke og i den andre enden beholde verdiskapingen innenlands. Det er store milliardverdier dersom vi kan utnytte tømmerstokken. Vi må fortsette å bygge veier og kaier for tilgang ut og inn av skogen. For å bygge industri må man se på virkemiddelbruken. Vi må legge til rette for norsk industri forutsatt at det er lønnsomhet i det, og vi må ha rammevilkår som utløser potensialet, sa hun.  

Gunnar A. Gundersen var en av initiativtakerne til skogstreffet og han bød på en sjelden anledning for Sylvi Listhaug til å prøve seg som hogstmaskinfører.

Sylvi i hogstmaskinen.jpg

Daglig leder, Steffen Johansen, i entreprenørfirmaet Johansen Skogsdrift, satte seg i baksetet og overlot knapper og spaker til Sylvi. Med en smule instruksjon fikk hun felt og kvistet ei gran i den pågående tynningsdrifta hos skogeier Nina Søstuen Brevig i Elverum. Etterpå var hun tydelig strålende fornøyd med opplevelsen.

Terje forklarer.jpg

Fv Gunnar A. Gundersen, Tor André Johnsen, Jon Kristiansen, Truls Gihlemoen gruppeleder Innlandet FrP, Sylvi Listhaug og Terje Hammer skogbruksleder i Elverum.