Hopp til innhold

Målet for prosjekt TaigaClimate er å foreslå ulike scenarioer for forvaltning av den boreale skogen ut ifra ulike brukergruppers preferanser, samt hvordan et endret klima vil påvirke forvaltnings valg og muligheter.

Økt kunnskap om forvaltning i endret klima

Hensikten er å øke kunnskapen skog og viltforvaltning i et systemperspektiv. Resultatet vil være et elektronisk brukerverktøy som kan presentere ulike forvaltningsvalg ut ifra brukerens interesser eller målsetninger. Brukerne skal selv kunne endre ulike parametere i modellen for å se hvordan det vil påvirke forvaltningsforslagene.

Ane Christensen Tange_beskåret Foto Merete Haagenrud (1).jpg

– Det er relevant for oss å delta i slike prosjekter for å øke kunnskapen om forvaltningen av skogen i et endret klima. Her får vi gitt innspill om forvaltningsvalg og målsetninger som er viktig for skogeierne, sier Ane Christensen Tange, PhD-stipendiat i Glommen Mjøsen Skog.

– I løpet av prosjektet vil det bli flere muligheter for oss å gi både til scenarioene, datagrunnlag for modellene og resultatet.

Klimaet styrer biologiske prosesser og økosystemenes evne til å levere tjenester til samfunnet. Samfunnsmessige endringer og preferanser til interessenter driver etterspørsel etter produkter og økosystemtjenester.

– Markedskreftene driver skog og viltforvaltning til å justere til tilbudet balanserer etterspørselen. Brukerverktøyet lar oss evaluere virkningen av ulike policyer og forvaltningsalternativer for alle interessenter, sier Ane Christensen Tange.

Fakta:

TaigaClimate prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (prosjektnummer 326843). Prosjektet er ledet av Høgskolen i Innlandet, og har også med seg the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i forskningsgruppen. Prosjektet vil pågå i 4 år.

Følgende interessenter er også med i prosjektet: NORSKOG, SKOGKURS, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Svenska Jägareförbundet, STATSKOG, Glommen-Mjøsen Skog SA, Naturvernforbundet (NVF), og Norges Sopp- og Nyttevekstforbund (NSNF).

Mer informasjon om prosjektet finner du her