Hopp til innhold

Hvordan påvirker så tung last vegene?

Denne uka gjennomførte Statens vegvesen test på Gravbergsvegen og på grusveger på Kynndalsmoen. 

– Bæreevnen blir en utfordring, men jeg tror at det vil vise seg at slitasjen ikke vil bli så mye større, om større i hele tatt, sier Gundersen til Østlendingen. – Med flere akslinger på bil og henger vil trykket og belastningen bli bedre fordelt. 

Glommen Mjøsen Skog pådriver for prosjektet

Næringspolitisk sjef Gundersen A. Gundersen var sentral da næringskomiteen på Stortinget leverte sin innstilling til regjeringens skogmelding i 2017. Skogmeldingen ba om et forsøksprosjekt som tillater 74 tonn totalvekt med ni aksler.

Endelig på nivå med svenskene?

Skognæringen konkurrerer i et internasjonalt marked, og effektivisering og utvikling er avgjørende for at næringen skal opprettholde sin konkurranseevne. 8- og 9-akslede tømmervogntog er godt egnet for norske forhold, og tilrettelegging for bruk av slike vogntog er framtidsrettet. 

– For skognæringa er transportkostnadene noe vi må ta fatt i, og transport med totalvekt på 74 tonn vil redusere kostnadene for næringa og gjøre den mer konkurransedyktig. 60 tonns last vil det nok fortsatt gå på vegene, men jeg er sikker på at 74 tonn er framtida. Det som kan bli utfordringen er bruene, sier Gundersen til Østlendingen. 

Norges Skogeierforbund omtaler saken her