Hopp til innhold

– 2020 går inn i historien som ett av de vanskeligste og beste årene i Moelvens historie. Sjelden har vi visst så lite om det som har ventet rundt neste sving, men det gikk fort fra stor usikkerhet til en enorm etterspørsel etter trevarer da pandemien slo til, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Moelven økte inntektene med godt over NOK 1,3 milliarder fra 2019 til 2020, og endte på NOK 11,7 milliarder i omsetning i 2020. Driftsresultatet ble på NOK 662,2 millioner, noe som er nær en fordobling fra året før (NOK 335,4 millioner).

– Vi har lykkes økonomisk fordi vi har kunnet møte den store etterspørselen etter trevarer både nasjonalt og internasjonalt. Vi har til nå vært forskånet mot store smitteutbrudd, med noen få unntak. Dette viser at våre medarbeidere har etterlevd smittevernreglene, og har holdt seg friske. Det har vært helt avgjørende. Vi er takknemlige og stolte over medarbeiderne våre, og måten de har håndtert dette krevende året på, sier Kristiansen.

Les mer på moelven.no