Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog har som mål å gi skogeierne det beste verktøyet for å forvalte egen skog. Den digitale skogbruksplanen ALLMA hjelper deg med å se hva slags tiltak du må sette inn for å øke verdien på din skogeiendom.

HVORDAN FUNGERER DETTE?
ALLMA finnes både som App for smarttelefoner og nettbrett. ALLMA-abonnenter får også tilgang til en personlig ALLMA-side på web med full oversikt over egen skog. Der kan skogeieren se når og hvor det bør gjøres tiltak som f.eks. ungskogpleie og gjødsling. Dette forutsetter at du har skogbruksplandata med behandlingsforslag. Skogbruksleder kan hjelpe deg med å legge inn dette. 

I ALLMA beregnes og ajourføres volum og tilvekst, og kan dermed også gi en pekepinn på når det er mest lønnsomt å hogge.

Via ALLMA på web kan skogeier sende inn forespørsel til skogbruksleder om bestilling av ungskogpleie, ettersyn av plantefelt eller befaring for hogst.

KAN ALLMA TILBYS HOS DEG?
ALLMA forutsetter at du har en skogbruksplan som er yngre enn 14 år.  I Hedmark har vi skogbruksplandata tilgjengelig i ALLMA for nesten alle kommunene. Vi jobber med tilrettelegging for data i Engerdal og Sør-Odal. Videre vil vi jobbe med tilrettelegging av data i Akershus og Østfold. Ved nyttår skal vi kunne tilby ALLMA-abonnement til de aller fleste skogeiere innenfor Glommen Mjøsen Skog.

Fra nyttår 2020 vil du automatisk få oppdatert data i ALLMA med alle tiltak din skogbruksleder i Glommen Mjøsen skog utfører hos deg.

PRISEN?
ALLMA har en årlig kostnad som er avhengig av hvor stort produktivt skogareal du har. For 500 dekar betaler du en årlig abonnementspris på kr. 575,-. Tilsvarende er dette beløpet kr. 750,- pr år for 1000 dekar, kr. 1000,- for 2000 dekar, kr. 1750,- for 5000 dekar osv. Abonnementet kan dekkes med skogfond.

Andelseiere i Glommen Mjøsen Skog får tre måneders gratis prøveabonnement i de kommunene vi har data tilgjengelig.

Ta kontakt med Odd Arne Brenn på e-post oab@mjosen.no eller telefon 412 19 491 for mer informasjon og bestilling.