Hopp til innhold

Tillitsvalgtopplæringen er et av satsingsområdene i den nylig vedtatte strategiplanen til Glommen Mjøsen Skog.

– Vi har utarbeidet et kursopplegg der vi vektlegger forståelsen av rollen og ansvaret som bindeledd mellom andelseierne og ledelsen og styret. Samvirkemodellen og kriterier for god eierstyring blir også frisket opp, forteller organisasjonssjef Ivar Stuve.

I løpet av kursserien har så godt som samtlige tillitsvalgte deltatt. På hver av kurskveldene har også ett av styremedlemmene i Glommen Mjøsen Skogs sentrale styre holdt innlegg om rammene for styrets arbeid.

– Vi har koblet sammen tillitsvalgte fra to eller tre skogeierområder og en representant fra styret på samme kurskveld. Det har gitt gode diskusjoner hvor vi har delt ulike problemstillinger og gode ideer med hverandre, og ikke minst blitt bedre kjent, forteller Stuve.

Verdier og samspill

Norsk Landbrukssamvirke har vært med på å diskutere innhold og utforming av kursserien. 

– Det har vært viktig for oss å trekke veksler på noen som daglig jobber med samvirke og som er drevne kursholdere i temaet. Som sparringpartner og utvikler av kursserien har vi engasjert Astri Liland, fagsjef kompetanse i Norsk Landbrukssamvirke, forteller Stuve.

Astri Liland forteller at Landbrukssamvirket sammen med profesjonelle og dyktige samarbeidspartnere arrangerer en rekke kurs og webinarer for tillitsvalgte på alle nivåer i samvirke.

– Samvirke har vist seg å være en slitesterk organisasjonsmodell. Skogeiersamvirkene ble etablert på begynnelsen av 1900-tallet, og vi ser at modellen er under oppblomstring i Europa, sa hun innledningsvis før hun gikk nærmere inn på hva det vil si å være tillitsvalgt:

– Det er en stor ære å bli valgt til å representere eierne i Glommen Mjøsen Skog i samsvar med formål og verdier. Med vervet følger både oppgaver og forpliktelser. Som tillitsvalgt er du med på å påvirke og beslutte viktige veivalg.

– Min erfaring er at det er lett å være tillitsvalgt når du har en velfungerende skogbruksleder, konkurransedyktige tømmerpriser og etterbetaling som ekstra bonus, sier Hans Marius Krogsrud fra Vinger og Odal.

– Det stilles store forventninger til tillitsvalgte – hva med godtgjørelsene, humrer Kjetil Aandstad fra Solør.

– Det er alltid interessant og få diskutere og lufte tanker i slike grupperinger, sier Einar Stuve fra Gjøvik Toten.

Skal munne ut i en veileder for tillitsvalgte

Ivar Stuve forteller at aspektene som ble belyst på kurset skal munne ut i en veileder for tillitsvalgte i Glommen Mjøsen Skog.

– Dette har Geir Tjugum fra Vinger og Odal etterlyst i mange år, sier Roar Seterseter fra samme skogeierområde spøkefullt.

– Ja, og dette må ned på arket – vi trenger en skriftlig veileder for våre tillitsvalgte, sier Geir Tjugum og fortsetter:

– En tydelig rolle- og oppgaveforståelse er avgjørende for å nå felles mål.

Bjørkelangen utsnitt foto Gunnar Aakrann Eek.jpg

Skogeierområdene Havass og Eidsvoll fra kurskvelden på Bjørkelangen. Foto: Gunnar Aakrann Eek

Gjøvik Toten og M-Ø 2 foto IS.jpg

Skogeierområdene Gjøvik-Toten og Ringsaker fra kurskvelden på Mjøstårnet. Foto: Ivar Stuve

N-M-S-GDAL Foto IS.jpg

Skogeierområdene Sør-, Midt-, og Nord-Gudbrandsdalen fra kurskvelden på Dale-Gudbrands Gard. Foto: Ivar Stuve

Skaslien_VO og Solør 4 MH.JPG

Skogeierområdene Vinger-Odal og Solør fra kurskvelden på Skaslien Gjestgiveri. Foto: Merete Haagenrud