Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog har sammen med de øvrige andelslagene bistått Skogeierforbundet i dialogen mot Landbruksdirektoratet for å få frem en støtteordning for opprydding av vindfall. Denne ordningen er nå på plass og ble publisert 7. februar.

Om ordningen

Ordningen gir et tilskudd på 75 prosent av de driftskostnadene som overstiger 230 kr pr kubikkmeter for h.kl. III og 370 kr pr kubikkmeter for h.kl. IV og V. Øvre tak for tilskuddet er 100 kr pr kubikkmeter. I tillegg er det mulig å gi et høyere tilskudd til taubanedrifter.

Det er viktig å merke seg at søknad må være fremsatt og godkjent før drifta igangsettes. Denne begrensningen gjelder ikke drifter som ble igangsatt før 7. februar 2022. For slike drifter, som er aktuelle for søknader, vil vi anta at det er lurt å søke så fort som mulig. Absolutt søknadsfrist er uansett satt til 1. november 2022.

Finansieres gjennom omprioritering

Det er positivt at næringen og myndighetene finner løsninger når det inntreffer større hendelser. Men man må huske på at denne ordningen finansieres gjennom omprioritering av eksisterende midler. Det er derved ikke bevilget friske penger og det er slik sett næringen selv som finansierer dette. Et annet bekymringsfullt forhold er at vi fremdeles ikke er noe nærmere å få etablert rutiner eller ordninger som kan avhjelpe virkelig store stormskader. Så lenge stormskadene er håndterbare, greier vi å finne slike løsninger. Men når vi får en Gudrun-storm i Norge, må vi improvisere. Det er ikke helt bra.

Artikkelen hos Skogeierforbundet leser du her

Her finner du Landbruksdirektoratets orientering om bruk av skogfond 

Landbruksdirektoratets retningslinjer finner du her