Hopp til innhold

Den midlertidige ordningen er fastsatt for å opprettholde hogstaktivitet i en krevende tid. Tilskuddet retter seg mot helmekanisert tynning og andre helmekaniserte skogsdrifter med høye driftskostnader, samt taubanedrift som er påbegynt 12. mai 2020 eller senere.

– Vi er svært glade for at tiltakspakken nå er landet, selv om det har skjedd utrolig mye siden arbeidet med å få denne på plass ble startet. Tiltakspakken er et godt håndverk, som tar høyde for ulike senarioer i tiden som kommer, sier skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog. 

Forskriften trer i kraft straks. Midlene (50 mill. kroner) til denne ordningen er foreslått i revidert nasjonalbudsjett 2020. Skogeier søker kommunen gjennom søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine nettsider for å ta del i tilskuddsordningen. Siste frist for anmodning om utbetaling er 30. november.