Hopp til innhold

– Skogsdrift i bynære strøk, populære turområder og nær hytte- og annen bebyggelse skaper ofte reaksjoner, spesielt hvis de kommer overraskende på publikum, sier skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog.

Skogavdelingen og informasjonavdelingen i Glommen Mjøsen Skog har brukt sommeren til å ferdigstille ny, felles plakatserie og en felles prosedyre for skogsdrift i områder som brukes svært aktivt av publikum.

Utkast og prosedyre har allerede vært testet ut i drifter nær Lillehammer forrige vinter og ved Hamar på seinsommeren i år.

Bedre føre var

Denne type plakatserie har spesielt vært etterspurt fra skogbrukslederne som har skogsdrift i befolkningstette områder. 

– I disse tilfellene er det derfor viktig at vi er ute i forkant og informerer godt om hva som kommer til å skje, hvordan skogsdriften kommer til å foregå og hva publikum må være obs på, sier Lie. 

Stopp i kjernetid for skolebarna

Skogbruksleder skal gjøre en risikovurdering fra sted til sted hvorvidt plakatserien er aktuell. 

I spesielle pressområder vil plakatene henges opp parallelt med at det skjer et ekstra oppfølgingsarbeid fra skogavdelingen og informasjonsavdelingen i Glommen Mjøsen Skog. Det kan være snakk om særskilt dialog med naboer, skoler og barnehager – samt transportselskapene som frakter ut tømmer. 

– I flere tilfeller har vi i godt samarbeid med transportselskapet innført stopp i all kjøring med tømmerbiler i kjernetiden hvor barna går til og fra skolen. Vi ønsker å sette sikkerhet i høysetet og vise hensyn der vi driver skogbruk nær lokalmiljøet, sier Lie. 

jgl.jpgSkogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Silje Ludvigsen

Obs-obs og folkeopplysning

Plakatserien består av rene varselplakater ved sti- og løypekryss, rasfarlige tømmerlunner til mer utfyllende informasjonsplakater om alt det klimasmarte tømmerstokkene kan bli til etter hogst.

–  Glommen Mjøsen Skog utfører drifta for skogeier, og det er vår oppgave som en stor aktør på området å gi god informasjon om skognæringen og det strenge regelverket vi følger, samt om de unike bruksområdene til denne råvaren, sier Lie.  

– Samtidig er det snakk om store maskiner og publikum må være obs. Vi oppfordrer folk til å velge en annen rute eller en annen parkeringsplass, mens skogsdrifta pågår for fullt, sier Lie.

– Rydder dere opp?

– Ofte får vi spørsmål om hvordan det skal se ut etterpå, kommer stiene til å bli ryddet og skiløypa til å bli farbar igjen til vinteren? sier Lie

– For oss er dette selvsagte prosedyrer, men 97 prosent av befolkningen driver ikke med skogbruk. Da er det viktig at vi er tydelige på at stien som det nå ligger tømmer i, ligger der for å skåne stien, og at den vil bli ryddet og hjulsporene vil bli pusset av gravemaskin i etterkant, sier Lie.  

– Våre skogbruksledere skal ha gode prosedyrer ved disse driftene og våre andelseiere skal føle seg trygge på at vi gjør det vi kan for å være i forkant når vi høster skogressurser i befolkningstette områder, avslutter Lie.