Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog skal plante rundt 12,5 millioner planter for våre medlemmer og skogeiere i denne geografien i år. I tillegg selger vi ca 1,5 millioner planter til skogeiere som planter selv. Plantinga gjennom Glommen Mjøsen Skog gjennomføres i all hovedsak av innleid utenlandsk arbeidskraft.

Men coronasituasjonen gjør at mange av de europeiske skogsarbeiderne ikke er i Norge når plantesesongen begynner.

-Det vil kunne føre til mangel på arbeidskraft til å utføre plantingen slik vi hadde planlagt, sier fagsjef Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog

Mest lønnsomt å plante selv
-Vi er i dialog med norsk arbeidskraft, men de som kjenner sin egen skog best er jo skogeieren selv. Har du mulighet, tid og lyst til å plante selv i år vil det forenkle bemanningssituasjon og føre til en smidigere gjennomføring, sier Holm.

plantingen2.JPGPlanter er ferskvare. Millioner av planter liggger nå og venter på lagrene hos planteskolene for å settes ut i skogen i vår. Foto: Silje Ludvigsen

For de fleste skogeiere vil det å plante skog selv og ta ut lønn for den innsatsen over skogfondkontoen, med statstilskudd, være noe av det mest lønnsomme man kan gjøre.

-Ordningen gjelder selvsagt for alle familiemedlemmer, slekt og venner, sier Holm.

La oss forklare regnestykket:
En momsregistrert skogeier med personinntekt under kr 640.000, har en marginalskatt på ca 38 %. Skogeieren lønner seg selv med kr 2,- pr plante for å plante i egen skog. Hun planter det anbefalte planteantallet pr daa og oppnår derfor tilskudd til tettere planting. Resultatet blir da at hun har en egen kostnad på ca 50 øre pr plante. Resten, kr 1,50 pr plante, dekkes gjennom skogfondordningen og tilskudd til tettere planting.

Kort fortalt: Hvis skogeieren planter 1000 planter på en dag, tjener skogeieren altså kr 2.000 den dagen. Av dette er ca kr 500 skogeiers faktiske kostnad. Resten er spart skattebetaling og statstilskudd.

Les mer om den gode skogfondordningen i denne ferske kronikken.

Skogfondordningen administreres av kommunen og krav om refusjon sendes Skogbrukssjefen i kommunen eller registreres i Altinn.

Hvordan var det nå man gjorde dette igjen?
– Skogeiere som ønsker å utføre deler eller all planting selv i år bør kontakte sin lokale skogbruksleder snarest, sier Sverre Holm

Tenger du en oppfriskning i planting, avtaler du det med skogbrukslederen. Det vil bli tilbud om aktuelle nettbaserte kurs for dem som er interessert.

– Skogeierne kan jo ta en kikk på plantevideoen med vår skogskjøtselsansvarlig Anne Guri Kløvstad, der hun demonstrerer en god plnateplass, sier Holm.

 

Ungskogpleie i samme båt
Selv om det mest kritiske i øyeblikket er å få planet ut alle skogplantene som står rundt omkring på landets planteskoler, er det også mye forsømt ungskog som påvirkes av bortfallet av europeisk arbeidskraft.

-For skogeieren vil det det normalt være minst like lønnsomt å gjøre ungskogpleie selv, finansiert over skogfond, som eksemplet med planting viste, sier Holm.

– Men vær forsiktig med å dra til skogs med motorsaga hvis du normalt ikke bruker den mye. Ungskogpleie er flott arbeid, men vi anbefaler også der kurs før du går i gang, sier Holm.