Hopp til innhold
- Prisoppgangen som vi fikk på sagtømmer nå i vår, var begrunnet i tømmermangel, sier salgssjef Håkon Bakken.

I likhet med norske lagre, er industriens tømmerlagre i Sverige lave. Svenskene har i også en løpende nasjonal statistikk på lagersituasjonen.

– Etterspørsel etter sagtømmer medførte en prisoppgang nå i vår her i Norge. Den var ikke begrunnet i gode tider for sagbruksbransjen, men mangel på råvare. Vi ser nå at lagrene i Sverige er markant fallende. Normalt er utgangen av første kvartal i et år det tidspunkt industrien gjerne har høyt tømmerlager, sier Bakken.

Årsaken er åpenbart høyere tynningsandel og slutthogst av skog med lav sagtømmerandel på grunn av høy massevirkepris, som igjen gir reduserte sagtømmervolumer.

For svensk sagtømmer er gjennomsnittet de siste fem år et lager ved utgangen av første kvartal på 3,7 millioner kubikkmeter.

Nå i år er lageret snaut 3 millioner kubikkmeter ved utgangen av årets første kvartal. Det tilsvarer en lagernedgang på 20 prosent.

– Årsaken er åpenbart høyere tynningsandel og slutthogst av skog med lav sagtømmerandel på grunn av høy massevirkepris, som igjen gir reduserte sagtømmervolumer, kommenterer Bakken.

Kilde: skogstyrelsen.se

Svenskenes massevirkelager av bartre er også lavt i forhold til årstiden. Siste fem år har gjennomsnittlig massevirkelager ved utgangen av første kvartal vært 4,2 millioner kubikkmeter. Ved utgangen av første kvartal i år var massevirkelageret av bartre 3,7 millioner kubikkmeter.

– Riktignok var massevirkelageret i Sverige lavere ved utgangen av første kvartal i 2018, men det var også en svært spesiell situasjon hvor en særdeles bløt høst i 2017 ga utfordringer for skogsdrift i geografien rundt Østersjøen. Lageret er uansett lavt i forhold til årstiden, sier Bakken.

Kilde: skogstyrelsen.se

Den erfarne salgssjefen er klar i sin konklusjon:

– De slunkne tømmerlunnene av både sagtømmer og massevirke viser med tydelighet industriens behov for å øke råvarefangsten hvis de skal opprettholde dagens produksjonstakt. Det gjelder svensk som norsk industri, sier Bakken.