Hopp til innhold

Det svenske landbrukstidskriftet ATL beskriver et finsk tømmermarked med fallende import og stabil innenlands avvirkning. Gjennom årets første åtte måneder har den finske tømmerimporten stupt med 60 prosent.

Finland har de siste årene importert 10 millioner kubikkmeter tømmer fra Russland årlig. Denne muligheten har Finland selvsagt ikke nå.

Det som imidlertid ikke beskrives i artikkelen, er at store deler av treforedlingsindustrien sto stille i mange måneder sist vinter på grunn av stor-streik. Dette reduserte behovet for massevirke med mange millioner kubikkmeter.

Dette synes best i tallene for redusert eksport av grafisk trykkpapir, som ifølge ATL gikk ned med 30-50 prosent for ulike kvaliteter.

Håkon Bakken er klar på at situasjonen kommer til å snu.

– For framtida er det ingen tvil om at Finlands behov for import av massevirke vil være vesentlig større enn i dag, sier Bakken.

Han viser til at Metsä Fibre i tredje kvartal i 2023 skal åpne sitt stor-anlegg i Kemi, rett ved svenskegrensa i Bottenviken.

– Dette vil gi et økt behov på 4,5 millioner kubikkmeter årlig! sier Bakken.

Dermed vil markedet raskt få merke en økt etterspørsel etter massevirke.

– Det vil forhåpentligvis vil holde massevirkeprisene på et høyere prisnivå framover enn hva vi har erfart i det siste. Økt etterspørsel er en forutsetning for å få ut en akseptabel massevirkepris, sier Bakken.