Hopp til innhold

– For eksempel har sørsvenske Södra et driftsresultat for 2022 på 7,8 milliarder svenske kroner, og nordsvenske SCA har et driftsresultat for fjoråret på 8,6 milliarder svenske kroner, sier salgssjef tømmer Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog.  

Han legger til at begge de nevnte konsernene har produksjon utenom cellulose i tillegg, som for eksempel sagbruksdrift. Men de vesentlige fortjenestene kommer fra treforedlingsindustrien, understreker han. 

Nye, solide rekorder 

2022 ble virkelig et rekordår:   

– Mange trodde nok at rekordprisene fra 2018 for bleket cellulose av bartre på over 1200 US dollar pr tonn skulle stå i mange år. Slik gikk det ikke. Allerede i 2022 ble det nye rekordnoteringer på 1500 US dollar pr tonn, sier Bakken.  

De siste måneders prisreduksjon på cellulose ned til snaut 1400 US dollar pr tonn kan nå flate ut.  

– Årsaken er økt etterspørsel fra Kina. Siden pandemien ble offentlig «avlyst» i Kina for noen måneder siden, og samfunnet begynner å virke mer normalt, har det blitt betydelig etterspørsel innen flere varesegmenter, også cellulose. Prisene på cellulose i det kinesiske markedet er nå stigende, forteller Bakken.  

Analytikere mener også verdens etterspørsel etter bleket cellulose av bartre vil øke med 0,8 millioner tonn pr år.  

– Flere større fabrikker drar i gang ny produksjon av cellulose de nærmeste årene. Merproduksjonen som disse står for vil bli «spist opp» av vekst i etterspørselen. Dermed vil forhåpentligvis markedsteorien om «tilbud og etterspørsel» balansere godt, og gi industrien god betalingsevne for råvaren, sier Bakken.  

Cellulose opp, grafisk trykkpapir ned 

For råvareleverandørene vil økt etterspørsel etter cellulose trolig demme opp for fortsatt fallende etterspørsel etter grafisk trykkpapir.  

– Det viktigste for Glommen Mjøsen Skog er en sterk etterspørsel etter massevirke. Om det foredles til det ene eller andre produktet med klimagevinst spiller ikke så stor rolle. Vi må bare orientere oss mot de industriene som vi har framtidstro på, og som vi forventer har god betalingsevne for massevirket, sier Bakken. 

Fakta om cellulose: 

Cellulose av bartre er et halvfabrikat som hovedsakelig går til produksjon av kartong og papir. Det finnes også en rekke spesialkvaliteter av cellulose som benyttes til alt fra isolatorer i elektriske ledninger til produksjon av piller i farmasøytisk industri. Cellulose i form av viskose går til produksjon av tøy – klær. Noen produsenter produserer cellulose for det åpne markedet – gjerne kalt «markedsmasse», andre industrier videreforedler cellulosen selv til ferdige produkter.