Hopp til innhold

Markedssjef Håkon Bakken

I dagens skjermbaserte verden er grafisk trykkpapir generelt inne i et fallende marked. I tillegg påvirker pågående pandemi dette markedet negativt. Svensk industri har redusert sin produksjon av grafisk trykkpapir med drøyt 30 prosent siden april i år på grunn av sviktende etterspørsel. Lignende tall gjelder også for norske produsenter.

Risikoen er stor for at forbruket vil fortsette å falle i «normal takt» med minst fem prosent pr år i tillegg til en betydelig nedgang etter koronaens inntog. Slik var det også etter finanskrisen for drøyt ti år siden. Plutselige begrensninger i økonomisk handlefrihet gjør at mange finner informasjonen de trenger på internett og trykksaker blir overflødige – også for ettertiden.

Samtidig har toalett- og tørkepapir, samt emballasjeprodukter ekspandert mer enn normalt de siste måneder. Framtidsrettet industri produserer innen de to sistnevnte kategorier i tillegg til nye produktsegmenter som trefiber kan benyttes til. Flere papirprodusenter jobber heldigvis med å finne nye produkter de mener har framtida foran seg. Uansett er vi nå i et marked som er mettet av massevirke, og prisreduksjonen siste året viser hvor sterke markedskreftene er her. Likevel er avsetningssituasjonen på massevirke for Glommen Mjøsen Skog tilfredsstillende utover høsten.

Trelastmarkedet har gått overraskende godt de siste måneder, til tross for pessimisme tidlig på våren. Usikkerheten er senhøsten og vinteren, men pessimismen er heldigvis på et lavere nivå nå enn før på sommeren. Vinteren er også en tid hvor det vanligvis bygges trelastlager for å møte det større forbruket i sommerhalvåret. Vi tror på en noenlunde stabilitet i etterspørsel og pris for sagtømmer gjennom vinterhalvåret.