Hopp til innhold
Sagbruksindustrien er avhengig av å få økt pris på trelasten utpå våren for at dette skal ende lykkelig, sier Håkon Bakken, salgssjef tømmer i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Hans Haug.

Høye renter, laber boligbygging, dyrtid og økonomisk pessimisme på grunn av krig – likevel er det solid etterspørsel etter sagtømmer for tida. Tilsvarende paradoks ser vi for massevirke. Dyrtida gjør at forbruket går ned.

– Når vi må bruke en høyere andel av inntekten på de livsnødvendige kostnadene, blir det for eksempel mindre igjen å handle i nettbutikker for. Netthandel gir normalt et stort forbruk av pappemballasje ved sending til mottaker, sier Bakken.

Forklaringen på paradokset ligger i svak valuta målt mot euro og US dollar. Den svake etterspørselen i hjemmemarkedet kan dels kompenseres ved et bedret marked for eksport.

– Mange land med euro som valuta har redusert sin produksjon vesentlig, og det har oppstått et marked for oss og svenskene. Vi er derfor i en særstilling når vi fortsatt kan kjøre industrien for fullt, sier Bakken.

Utfordrende for industrien

Han er klar på at de færreste sagbruksindustrier vil tjene penger nå i vinter.

– De er avhengige av å få økt pris på trelasten utpå våren for at dette skal ende lykkelig. Om de klarer det vites foreløpig ikke, men det kan bli en krevende oppgave, sier Bakken.

Blant produsentene av papir, papp og kartong er det enda større variasjon i økonomien.

– De som ikke har et sammensatt produktspekter vil slite med å finne de store positive resultatene, sier Bakken.

Sagtømmer vs massevirke

Ubalanse sagtømmer versus massevirke har også bidratt til å holde prisene oppe.

– Høyere massevirkepris har gitt økt tynningsaktivitet. Dermed har det blitt hentet ut mindre sagtømmer, og slik holdes prisene oppe på dette området. Massevirke-etterspørselen er også god, fordi finsk treforedlingsindustri ikke får råvarer fra sanksjonerte Russland. Sterkt fokus på biobrensel til energiformål i det svenske samfunnet gir også solid etterspørsel etter massevirke, sier Bakken.

Av disse årsakene er det gode muligheter for skogeierne gjennom vinteren.

– Industrien må øke sine inntekter om de skal klare kampen om råstoffet framover, sier Bakken.