Hopp til innhold

Stor etterspørsel etter massevirke i det nordiske markedet har flere årsaker.  

– For det første reduserer vestens sanksjoner mot Russland en årlig virkesstrøm inn i Finland på 10 millioner kubikkmeter massevirke og flis, sier Bakken, som er salgssjef tømmer i Glommen Mjøsen Skog.  

De siste to årene har det altoverskyggende i skogbruket vært å produsere nok sagtømmer. Da opererer man i skoger med lav massevirkeandel. Høy trelastproduksjon har også gitt rikelig med flis til treforedlingsindustrien.  

– Så er det slik at ingen industrier nå har bufferlager av massevirke å sjonglere med. Bioenergimarkedet spiser av massevirket i den ene enden. Og redusert sagtømmerbehov gir lavere produksjon i skogen. Riktignok opprettholdes massevirkevolumet ved økt tynningsaktivitet. Men det er ikke tilstrekkelig, for industrien trenger enda mer, sier Bakken.  

Håkon Bakken foto Guro Breck.jpgHåkon Bakken, salgssjef tømmer i Glommen Mjøsen Skog

Massevirkeprisene i Sverige har beveget seg oppover i flere steg denne høsten. Sør i Sverige regjerer Sødra, som tilbyr sine medlemmer en massevirkepris for gran og furu på 465 svenske kroner.  

– Inkluderer man diverse tillegg for sertifisering, helsårsvei etc., vil nok mange skogeiere få en massevirkepris på rundt femhundrelappen. Det er en hyggelig massevirkepris! sier Bakken. 

Går vi nordover til midtre Sverige har også massevirkeprisen beveget seg oppover. Mellanskog, den midt-svenske skogeierforeningen, annonserer 385 svenske kroner per kubikkmeter for massevirke av bartre. Dette er riktignok med inntil 50 kr i transporttrekk, avhengig av avstand til nærmeste industri.  

Nord i Sverige er massevirkeprisen noen tikroninger lavere enn i midtre Sverige.  

– Det beryktede «prisdiket» i midtre Sverige er iallfall i høst avløst av nord-svensk lav prissetting. Men hvor stopper det? Det vites ikke! sier Bakken. 

221102 Tømmermarkedet Markedsnytt Håkon Bakken.pngLagernivå av massevirke i Sverige ved utgangen av 3. kvartal underbygger den sterke markedsforventningen. Når massevirkelageret hos svenske industrier tipper under 3 millioner kubikkmeter, starter kampen om råvaren og prisen øker betydelig.

Om et år vil finske Mätsä Fibre ha klar sin kapasitetsøkning på bioproduktfabrikken i Kemi, som ligger et par drøye mil fra svenskegrensen i Bottenviken. Virkesforbruket i Kemi går fra 3 til svimlende 7,5 millioner kubikkmeter årlig.  

– Det er liten grunn til å tro at import av råvare fra Russland vil finne veien vestover igjen de nærmeste årene slik verdensbildet ser ut om dagen. Etterspørselen etter cellulosebaserte produkter vil nok også avta, slik trelastetterspørselen har gjort. Men vi tror energimarkedet vil beslaglegge sin del av massevirket framover, kommenterer Bakken.  

Derfor venter han en tydelig priseffekt for den nordiske treforedlingsindustrien:  

– Nordisk treforedlingsindustri må opp med pengesekken for å stimulere til avvirkning som sikrer nødvendig råvare. Dette blir nødvendig selv om produksjonen reduseres noe utover i 2023. Södra kan gjerne være forbildet! sier Bakken.