Hopp til innhold

Moelven vil i løpet av et par år ha økt kapasiteten vesentlig hos sine svenske bruk. Tømmerdirektør Lars Storslett sier kapasitetsøkningen for Moelven i Sverige er opp mot 500 000 kubikkmeter sagtømmer. Det skal være full produksjon i økt kapasitet i løpet av 2025.

Sør-svenske Vida øker kapasiteten med et forbruk på ca 400 000 kubikkmeter sagtømmer. Dette kommer i tillegg til allerede utførte investeringer i betydelig økt tørkekapasitet. Vidas konsernsjef Måns Johansson uttrykker til atl.nu: «Vida har alltid hatt som ambisjon å vokse, det ligger i vårt DNA.»

– Selv om det hersker nervøsitet og lokal pessimisme i det korte bildet for trelastmarkedet som sagbrukene skal leve av, er det åpenbart stor tro på framtida. Som et bærekraftig byggemateriale kloden sårt trenger vil trevirke med all sannsynlighet bli en godt etterspurt vare for framtidig bygging av hus og hytter. Ikke minst går det med vesentlig volum til vedlikehold og ombygging av bygninger, kommenterer Håkon Bakken, salgssjef tømmer i Glommen Mjøsen Skog.

Nordisk industri er også godt rustet med framtidig råvare, tatt i betraktning de enorme billeskadene vi har sett siden 2018 i Mellom-Europa og i lengre tid i Nord-Amerika. Der har billeskadene i praksis forvandlet sagtømmer til energived.

– Vi forventer selvsagt at den nordiske industrien kjenner sin besøkelsestid og betaler godt for lokal råvare, så ikke foredlingsgevinstene finner veien til det europeiske kontinentet, sier Bakken.

Sørover i Europa vil sagbruksindustrien åpenbart kjempe for å få tak i nok sagtømmer til sin produksjon, og som de ikke klarer å skaffe lokalt.

– Men på grunn av transportkostnad skal ingen kunne konkurrere med nordisk industri om nordisk sagtømmer, hvis de priser råvaren rett, sier Bakken.