Hopp til innhold
- Kliss bløte skoger for øyeblikket gjør det sannsynlig at etterspørselen holder seg godt utover høsten, sier Håkon Bakken, salgssjef tømmer i Glommen Mjøsen Skog.

Skogeierforeningen Södra Skogsägarna gikk ut med økte tømmerpriser i slutten av mai. Den gang økte de sagtømmerprisene med 40-50 kroner per kubikkmeter, og i tillegg en premie på 30 kr per kubikkmeter for avtaler signert innen utgangen av august. Massevirke fikk en prisøkning på 40 kroner per kubikkmeter, pluss samme premie som sagtømmer på 30 kr per kubikkmeter for signerte avtaler innen utgangen av august.

– Nå fra 1. september melder Södra Skogsägarna at signeringspremien på sagtømmer fra mai på 30 kroner per kubikkmeter blir innlemmet i basis sagtømmerpris, forteller Håkon Bakken.

For massevirke vil signeringspremien på 30 kr per kubikkmeter bli forlenget fra 31. august til 31. desember.

– Signalet viser med tydelighet at ordrereserven betraktes som lav, og man frykter forsyningssituasjonen til industrien, kommenterer Bakken.

Konsekvenser av «Hans»

Uværet «Hans» skyllet også over store deler av midtre og sørlige Sverige.

– Slik som hos oss har bløte marker og veier redusert muligheten for å få fram nok tømmer i Sverige, sier Bakken.

Den treforbrukende industrien sliter fortsatt med et kjølig ferdigvaremarked.

– Men svenske og norske industrier har et fortrinn i eksportmarkedet på grunn av våre lave valutaer. Derfor ruller og går produksjonen fortsatt, sier Bakken.

Finnene sliter mer

Han påpeker at situasjonen er ganske annerledes i Finland.

– Med euro som valuta har finsk industri vesentlig større pusteproblemer, siden valutagevinst ikke er til stede. Vi får nå rapporter om mange finske industrivirksomheter som går på redusert produksjonstakt, sier Bakken.

Det er med andre ord valutafordelen og råvaremangelen som fortsatt holder prisene oppe.

– Med kliss bløte skoger for øyeblikket tyder mye på at etterspørselen holder seg godt utover høsten, sier Bakken.