Hopp til innhold

Mange sagbruk har redusert produksjonen i høst på grunn av et slapt marked med overfylte trelastlagre.

– Nå ser det imidlertid ut til at markedsprisen har satt seg, og det berettes om vilje til å inngå lengre avtaler på trelast. Flere rapporterer om prisnivåer på trelast som vi hadde før pandemien, sier salgssjef tømmer Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog.

Han understreker at det selvsagt er en viss variasjon, avhengig av kvalitet og kunderelasjoner.

– De sørsvenske sagbruksaktørene Sødra og Vida informerer om normal produksjon fra januar, etter høstens begrensninger, sier Bakken.

Høye strømpriser

Noen norske sagbruk har rapportert om stopp på grunn av svært høye strømpriser.

– Noen sier at det er bedre økonomi å betale lønn til de ansatte for vaske hjemme til jul og la saga stå, framfor å produsere. Så la oss håpe det blir en forholdsvis mild vinter med ikke fullt så høye strømpriser, sier Bakken, og legger til et annet håp han bærer på:

– Det hadde vært fint om regjeringens beslutningsvegring om reell strømstøtte til kraftkrevende industri kunne opphøre, sier Bakken.

Disse forholdene gjør at sagtømmerprisen fortsetter nedover.

– Likevel skal ikke tømmerprisen falle i nærheten av nivåer trelast har falt med. Råvaren er aldri med opp til topps, og skal da heller ikke være med ned til bunns, sier Bakken.

Prisen på massevirke skal videre opp

For massevirke er etterspørselen fortsatt stor, og prisen skal videre opp.

– En gjennomsnittlig sluttavvirkning kommende vinter forventes å gi bedre økonomi enn siste vinters priser. Dette fordi massevirkepris har gått forholdsvis mer opp enn prisnedgangen på sagtømmer. Vi merker sterkt fokus i næringen på sluttavvirkning av skog med høyere massevirkeandel og selvsagt tynning, sier Bakken.