Hopp til innhold

Bestyrer Mathias Neraasen i Ringsaker Almenning innledet med å fortelle om skognæringens verdiskaping i et langsiktig perspektiv, det praktiske skogbruket, miljøsertifiseringer og klimautfordringer.

I Glommen Mjøsen Skogs geografi er det flere bygdeallmenninger. Allmenningene er andelseiere og leverer årlig store mengder tømmer til lokal foredlingsindustri. 

Til stede på arrangementet var stortingspolitkerne Rune Støstad, Lise Selnes og Even Eriksen fra Arbeiderpartiet og Mari Gjestvang fra Senterpartiet. 

-Spennende

Arrangemenetet var et samarbeid med Glommen Mjøsen Skog. Næringspolitisk sjef Yngve Holth fra andelslaget var én av innlederne og redegjorde for overordnede rammebetingelser for skognæringa og hva som er driverne bak ulike debatter der skognæringen har vært involvert den siste tiden.

– Det er spennende å høre på dere. Vi ser at et dilemma for oss politikere framover er arealbruk av natur. Deres kunnskap som næringsutviklere i Innlandet er viktig for oss, sa Lise Selnes, som er leder av Innlandet Arbeiderpartiet.

Rune Støstad (Ap) pekte på at det så langt er andre landsdelers satsinger på grønt industriløft som skaper overskrifter og genererer kapital – med havvind, batterifabrikker og hydrogenprosjekter som eksempler.

– Innlandet må ta en større posisjon når det gjelder å skape grønne og lønnsomme arbeidsplasser. Alle snakker om mulighetene som skogen gir oss, og alle partier har programfestet at vi må satse mer på skogen, sa Rune Støstad.

Arbeidsplasser

– SINTEF har tidligere sagt at det kan skapes 25.000 nye arbeidsplasser innen 2050. Men da må vi handle nå, og da tror jeg det er det viktig at aktørene i Innlandet jobber sammen om dette, alt fra råvareleverenadører til næringsliv, grundere og virkemiddelapparat. Vi som politikere må være tilretteleggere og pådrivere for at det skapes arbeidsplasser og at offentlige støtteordninger også treffer Innlandet, sa Støstad. 

– Skognæringen er et godt eksempel på kort vei mellom ressursene og videreforedlingen. I Innlandet er det mange som både på direkte og indirekte vis gjennom sitt arbeid er knyttet til treressursene, og vårt mål bør være å få enda flere lokale arbeidsplasser av det som vokser rett utenfor døra vår, sa partikollega Even Eriksen (Ap).

Langsiktig

Bestyrer Gaute Nøkleholm i Romedal og Stange Allmenninger og Sæbjørn Forberg i Norsk Almenningsforbund var også delaktige. I møtet med politikerne var det et poeng å trekke fram det som er særegent for almenningene når det gjelder forvaltningen av og verdiskaping på sine eiendommer; almenningen som eierform og deres langsiktighet og forankring i lokalmiljøet, med spesielt vekt på arealbruk og tomtefeste.

– Det er viktig at politikerne forstår hva vi driver med. Vi opplever press fra mange hold og da er det bra at vi kan få forklare at vi driver vettugt og tenker langsiktig som en viktig innlandsnæring, sa bestyrer Mathias Neraasen i Ringsaker Almenning. 

Programmet inkluderte også befaring til skogs for å se på ulik type skog, miljøtiltak ved ordinær skogsdrift, biologisk viktige områder og snakke om hvordan man kan ruste skogen på Innlandet mot et endret klima.