Hopp til innhold

Selv om trelastprisene i USA har falt fra himmelhøyt til skyhøyt nivå de siste ukene ble prisen korrigert opp igjen 7. juli. Allikevel ligger trelastprisen i USA 35-40 prosent over toppnivået fra 2018 som inntil da var rekordåret i nyere tid.

Uansett om det går lite trelast fra Europa til USA er etterspørselen der også viktig som alle andre land med høyt forbruk av tre til byggemateriale. Trelast handles mellom alle verdens kontinenter og stor etterspørsel et sted påvirker hele verdensmarkedet. Også når etterspørsel uteblir.

Produksjonskapasitet en flaskehals

Sagbrukenes produksjonskapasitet er begrensende for volumet ut i markedet, først og fremt kapasiteten for å tørke rå plank. Nå går vi inn i ferie og mange industrier stopper, fyrkjeler trenger årlig vedlikehold og det bør tas om sommeren sammen med ferieavvikling.

Med minimale trelastlager nå i starten av juli vil de være enda mindre på andre siden av ferien. Konjunkturen holder seg inntil videre, men ingen vet hvor lenge. Likevel taler mye for at etterspørselen holder seg langt utover høsten. Kanskje er vi inne i 2022 før trelastlagrene kan nærme seg en balanse – og kanskje enda lenger fram.

Høye tømmerpriser på tross av store tømmerlagre ved sagbrukene

Skandinaviske sagbruk har godt med tømmer, men forbruker mye, og forventer solid påfyll utover høsten. Prisen på sagtømmer er høy sammenlignet med de siste årene, selv om vi skulle ønske den var enda høyere.

Avsetningen av massevirke er for oss komfortabel i høst selv om prisnivået slett ikke er det. Store lager av massevirke i hele Skandinavia sammen med mye flis fra sagbrukenes høye produksjon gir treforedlingsindustrien rikelig med råvare og holder massevirkeprisen nede.