Hopp til innhold

Sponplatefabrikken Arbor er Hattfjelldals stolthet og hjørnesteinsbedrift. De 67 ansatte mener at skogvernet nå er i ferd med å kvele bedriften.

I et oppslag i www.frifagbevegelse.no blir problemstillingen rundt Arbor tatt opp på ny i forbindelse med at det nå er foreslått å verne ytterligere skog i Arbors forsyningsområde. Allerede i dag har bedriften langt større transportlengde for råstoffet sitt enn før og med ytterligere vern vil dette nødvendigvis øke over tid. En representant for Naturvernforbundet blir intervjuet og han kan ikke skjønne at Arbor synes vernet er noe problem.

Fornybare byggematerialer trenger råstoff

Saken handler om Arbor konkret, men egentlig er dette snakk om hele det grønne skiftet. Hvis vi skal makte å nå fastsatte utslippsmål, vi redusere forbruket av ikke-bærekraftige byggematerialer. Men fornybare byggematerialer trenger råstoff. Og det vesentlige biomassebidraget i Norge må komme fra skog. Så skal vi selvsagt frede en del skog og avsette mange livsmiljøer, kantsoner og lignende. Men man må ikke glemme at en fredet kubikkmeter er en kubikkmeter som går ut av kretsløpet og ikke lenger skal bidra i det grønne skiftet.

Glommen Mjøsen er tilhenger av at noe skog fredes og at vi tar betydelige miljøhensyn i skogen. Men debatten må også snart ta opp i seg at produksjon av trebaserte produkter krever hogging av trær. Dersom vi setter som forutsetning at skogbruket kun skal høste den tømmermengden som tilsvarer det som vil være tilgjengelig i et skogbruk der det ikke finnes menneskelig aktivitet, må kapasiteten i industrien bygges betydelig ned. Siden Arbor ligger der det ligger, er det en god illustrasjon på problemstillingen. Men problemstillingen er generell.

Selve kjernen i saken ligger i uttalelsen fra Naturvernforbundets Tage Verdal og den er mer illustrerende for problemstillingen enn Verdal kanskje er oppmerksom på. Han mener Arbor kan kjøpe annet råstoff, som altså vil flytte problemet til en annen produsent, eller at bedriften kan få  «økonomisk kompensasjon eller transportstøtte». Det er en uttalelse til ettertanke. Vi kan ta av oljefondet og betale Arbor for å redusere virksomheten eller legge ned. Det er fullt mulig. Men så var det dette med det grønne skiftet, da?

Artikkelen i frifagbevegelse.no leser du her