Hopp til innhold

– Geografien til Glommen Mjøsen Skog er stor, derfor er denne bli-kjent-runden viktig. Vi ønsker å være en organisasjon som andelseierne synes de kjenner godt og det er lett å komme i kontakt med, sier organisasjonssjef Per Skaare. 

Han er ny sjef for avdelingen som skal samarbeide tett med de tillitsvalgte og medlemmene i Glommen Mjøsen Skog. Denne uka var Skaare og Ivar Stuve fra organisasjonsavdelingen på turné i «gamle Mjøsen Skog», heretter kalt vest. Styreleder Terje Uggen har også deltatt aktivt på de fleste møtene.

Turneen startet i Vågå, og deretter Vinstra, Hamar og Rudshøgda denne uka. Neste ukes treffpunkt mellom organisasjonen og de tillitsvalgte er på Gjøvik, Lillehammer og deretter i Eidsvoll uka etter. Samme opplegg skal kjøres i «gamle Glommen Skog», heretter kalt øst. 

Norddølene gjerne turen over fjellet
– Dette skulle ikke være noe foredrag, men en dialog mellom oss og de tillitsvalgte. Nå har vi fått sett hverandre og snakket med hverandre, og da blir det mye enklere å ta kontakt senere, sier Skaare. 

 – Vi snakket mye om strategiprosssesen og hvorfor den er viktig. En ting er hva vi gjør, noe annet er hvorfor det er viktig. En vellykket strategiprosess er avhengig av stor grad av involvering, sier Skaare. 

– Vi hadde også en egen post på forventinger – i mange av områdene er de opptatt av å bli kjent med de andre i geografien.  Vi fikk høre i Nord-Gudbrandsdalen at de «gjerne tar turen over fjellet». De ser som naturlig å innlede et samarbeid med Nord-Østerdalen på både arrangementer og spesialtømmer. Vi snakker om verdifulle møteplasser mellom øst og vest, sier Skaare. 

– Vi opplever de tillitsvalgte som positive og framtidsrettede, med tanke på hva den nye organisasjonen og selskapet kan utføre, sier Skaare.