Hopp til innhold

Ros til regjeringen

– Regjeringen tok en nødvendig beslutning og det skal den ha ros for. Nå vil rovviltnemndenes vedtatte uttak bli effektuert og vil unngå at ulvestammen vokser seg enda lenger over Stortingets vedtatte bestandsmål enn det lå an til etter Oslo Tingretts dom, sier Gunnar A. Gundersen.

– Alle er nok ikke like begeistret over at SNO skal stå for uttaket, men det er forståelig at regjeringen griper til et slikt tiltak. Belastningen på alle frivillige som skal til for å effektuere uttak er stor, sier Gundersen.

Oppsiktsvekkende

– Mest oppsiktsvekkende i denne prosessen var Venstres og tidligere miljøstatsråd, Ola Elvestuen, sine uttalelser på NrK Politisk kvarter onsdag morgen, sier Gundersen.

– Han sa at det var absolutt ingen grunn til uttak av ulv i ulvesona. Det er ikke noe skadepotensial innenfor sona, var hans påstand.

– Statsråd Barth Eide parerte dette godt i debatten, men det er oppsiktsvekkende at en politiker som Elvestuen ikke anerkjenner at selv om det aller meste av beitebruk er fortrengt og frarøvet folk av en villet politikk, så er tap av jaktmuligheter, livskvalitet og frykt noe som påvirker mange.

– Dette er spesielt bemerkelsesverdig fordi Elvestuen hadde ansvar for ulveforvaltningen som statsråd og burde ha god innsikt i hva konflikten dreier seg om.