Hopp til innhold

Avtalen ble signert av Glommen Mjøsen Skog, Nortrømmer, SB Skog, Viken Skog, Brannsjefutvalget i Innlandet, Statskog og Statsforvalteren i Innlandet.

Hensikten er å styrke ressurstilgangen og samarbeidet mellom de ulike aktørene ved store skogbranner. Avtalen styrker samarbeidet i Innlandet fylket innen fire hovedområder.

Les hele saken på nettsidene til Statsforvalteren.