Hopp til innhold

Sagtømmeret prises etter lengden på stokken og diameter i toppen av stokken. Det betyr at vi har forskjellig pris i hver lengde og diameter. Hvis en hogstmaskin er feilkalibrert, kan det slik sett gi store tap for skogeieren. Det er derfor kalibrering av hogstmaskin er så viktig.

Kontroll
Even Haugen jobber  i Mjøsen Skog som virkescontroller. Han er stadig ute på kontroll for å se til at hogstmaskinene og måleutrustningen er kalibrert riktig. Slik får tømmert riktig pris, og det kappes ikke bort verdifullt tømmer.

–  Vi i Mjøsen Skog har høyt fokus på å kappe tømmeret mest mulig riktig. Det er viktig for å få en best mulig pris til skogeieren, sier Even Haugen.

Even kontrollerer at måleutrustningen til entreprenøren er kalibrert riktig. Foto: Kristina Skamsar

Film
Mjøsen Skog har fulgt Even en dag på jobb for å se hvordan en slik kontroll foregår. Dette kan du se i filmen under.


Hyppig kontroll
Kontroll gjøres flere ganger i uka. Hvis det er lenge siden aggregatet på hogstmaskinen ble kalibrert eller hogstmaskinføreren kjører med feil prislister, er det stor fare for at store verdier blir kappet bort. For å unngå dette, krever Mjøsen Skog at alle hogstmaskiner som kjører for oss, skal kontrollere at det ligger inne riktig apteringsinformasjon (hvordan treet skal deles opp) og at maskinen er riktig kalibrert.

Kontrollen av kalibreringen gjøres minst to ganger i uka og alltid ved store temperaturforandringer og vesentlig endring av skogtype.

– Hogstmaskinføreren sender inn minst to kontrollstammer per uke til Mjøsen Skog. Disse kontrollstammene analyserer vi og gir tilbakemeldinger til hvert hogstlag ved behov. En gang i året eller ved behov så kontrolleres og kalibreres klave og målebånd til hver maski, sier Even Haugen.