Hopp til innhold
Kilde: skogbrannfare.met.no i regi av Meteorologisk institutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det er i store deler av Glommen Mjøsens Skogs geografi svært tørt. Meteorologisk institutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap varsler om fare og stor fare for skogbrann på store deler av Østlandet.

Faregraden varierer en god del innenfor Glommen Mjøsen Skogs områder:

Kartet viser skogbrannfare-varsel for 1. juni, 2. juni og 2. juni. Kilde: skogbrannfare.met.no i regi av Meteorologisk institutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Glommen Mjøsen Skog har i henhold til egne sikkerhetsinstrukser iverksatt særskilte tiltak knyttet til skogbrannfaren.

Samråd og tiltak

I de områdene hvor det er fare/stor fare for skogbrann, skal det nå være skriftlig samråd mellom entreprenørene som utfører tiltak i skogen og Glommen Mjøsen Skog. Dette innebærer en konkret vurdering av risiko og en rekke ulike tiltak, slik som omlegging av drift / endret utkjøringsveg, kjøring uten belter og kjetting, tilgang til vann, vakthold mv.

– Varselet om skogbrannfaren og ekstra tiltak som skriftlig samråd gikk ut til alle våre entreprenører og våre ansatte i skogavdelingen onsdag 31. mai, sier fagsjef entreprenør og vei i Glommen Mjøsen Skog, Jon Sigurd Leine.

Han opplyser om at skogsmaskinene skal ha beredskapspakke med vanndunk, vannkanne med spredehode, spade og skogbrannstryker med treskaft påmontert maskina.

Dialog med brannvesenet

Leine har hatt dialog med brann- og redningsvesenet både i Midt-Hedmark og i Mosseregionen.

– I områder med ekstra stor fare skal vi ha kommunikasjon direkte med lokalt brannvesen. Entreprenør og skogbruksleder skal også vurdere ekstra sikringstiltak som ekstra flyttbare vanntanker, samt tilgang på enkle pumper og slanger, sier Leine.

Skogbrand advarer

Forsikringsselskapet Skogbrand frykter at denne sommeren vil by på nye rekorder i antall skogbranner.

– Vi har dessverre fått en heftig start på sesongen. Tørke og klimaendringer gir grunn til uro for perioden vi nå går inn i, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand, i en pressemelding.

Selskapet forsikrer mer enn 42000 skogeiendommer, og er sterkt engasjert i forebyggende innsats.

Mye snø og kulde i mai har gjort at skogbrannsesongen kom noe senere i gang enn normalt, men de siste ukene har bildet endret seg totalt.

– Oversikter vi har innhentet viser at det nå er registrert om lag 110 skogbranner og nær 500 gressbranner hittil i år. Samtidig vet vi at det erfaringsmessig er i ukene framover hyppigheten gjerne øker, med en topp i juli. Det gir grunn til bekymring, sier Flugstad.

Frykter reprise

I det forrige rekordåret 2018 ble det registrert drøyt 2000 skog- og grasbranner her i landet.

– Vi må gjøre det som er mulig for å unngå at vi når opp på dette nivået i år. Derfor oppfordrer vi alle som ferdes i skogen om å være varsomme og følge instruksjoner fra lokale myndigheter.

Ni av ti skogbranner starter på grunn av menneskelig aktivitet, og friluftsfolket er en viktig målgruppe i opplysningsarbeidet for økt aktsomhet ved ferdsel i skog og mark. I tillegg har Skogbrand nær kontakt med skogbransjen.

– Når det gjelder turfolk, er det viktig at de overholder bålforbudet og utviser generelt høy aktsomhet. Et godt råd er ellers å laste ned 113-appen, som er en effektiv tjeneste også for varsling av skogbrann. Den gjør det mulig å se hvor du ringer fra, slik at stedsangivelsen blir nøyaktig, sier Per Asbjørn Flugstad.