Hopp til innhold

– Å være til stede på det årlige arbeidsmøtet mellom styret og øvrige tillitsvalgte gir oss verdifull innsikt til valgkomiteens arbeid. Hvilke prioriteringer valgkomiteen gjør får ikke bare betydning for valget i 2023, men for flere år framover, sier valgkomiteens leder, Arne Ingvar Dobloug.

Ønsker innspill på kandidater

Til valget på Glommen Mjøsen Skogs årsmøte i 2023 er styreleder og nestleder på valg, de velges for ett år av gangen. I tillegg er tre av styremedlemmene på valg, disse velges for en to-årsperiode. I år er Rolf Th. Holm, Siv Høye og Sigrid Bergseng på valg.

– Valgkomitéarbeidet er noe av det viktigste arbeidet som gjøres i organisasjonen. Valgkomiteen skal innstille overfor årsmøtet på det de mener er det best egnede styret. Målet er å få et velfungerende styre med riktig kunnskap, erfaring, kapasitet og personlige egenskaper. I tillegg innstiller vi på ordfører, varamedlemmer og honorarene, sier Arne Ingvar Dobloug.

– Vi trenger tillitsvalgte som er fremtidsrettet og som bidrar til at Glommen Mjøsen Skog fortsetter å være et samvirke som er nytenkende, tillitsskapende og engasjert.

– Det er en tillitserklæring å bli spurt om et styreverv. Det oppleves ofte som spennende å få være med å lede en samvirkeorganisasjon, og i Glommen Mjøsen Skogs tilfelle et milliardkonsern. Vi oppfordrer andelseierne til å komme med tips til aktuelle kandidater, sier Arne Ingvar Dobloug.

Valgkomiteen ønsker innspill på aktuelle kandidater innen 20. desember.

Ta kontakt med oss – du finner oss her