Hopp til innhold

– Valgkomiteen hatt fullt fokus på å sette sammen det beste styret og finne de beste kandidatene til å lede Glommen Mjøsen Skog – et andelslag med høye ambisjoner for andelseierne og hele verdikjeden. Valgkomiteen har fått mange signaler og innspill på aktuelle kandidater. En grundig prosess har resultert i en enstemmig innstilling der vi foreslår ny styreleder for Glommen Mjøsen Skog, sier valgkomiteens leder Egil Magnar Stubsjøen.

– Vårt forslag til ny styreleder er Heidi Hemstad fra Nes på Hedemarken. Hun eier og driver Ousdal gård og har bekledd flere styreverv i verdikjeden skog, herunder styreverv i Mjøsen Skog og Moelven Industrier ASA. Hun er en tydelig leder og har god forankring og kunnskap om primærnæringen, sier han.

To nye styremedlemmer

Videre foreslås Einar Enger fra Rakkestad og Gaute Nøkleholm fra Stange som nye styremedlemmer. Begge to har bred og lang erfaring som følge av en rekke styreverv og sentrale lederposisjoner i skog- og jordbruket. Fra dagens styre innstilles Ole Th Holth som nestleder samt Anne Trolie, Siv Høye, Alfred Gullord og Rolf Holm som styremedlemmer.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg på årsmøtets ordfører Ellen Fauske Bleness.

Valgkomiteen har vært opptatt av å bygge på dagens styrekompetanse supplert med nye krefter.

– Vi har prioritert kompetanse og ferdigheter i en avveining mot geografi, sier valgkomiteens leder Egil Magnar Stubsjøen.

– Styret skal ha fokus på en god eierstyring, ha bred og solid forretningsmessig erfaring og bestå av en god balanse mellom alder og kjønn. Disse kriteriene i tillegg til at styret samlet skal inneha utfyllende kompetanse og ferdigheter, er vektlagt i prosessen. Vi er heldig stilt som har en organisasjon med en rekke dyktige andelseiere med ulike bakgrunn og erfaring, sier Stubsjøen.

Fra tolv til åtte

Valgkomiteen fikk en viktig og kompleks oppgave av årsmøtet i juni, et styre på tolv eiervalgte styremedlemmer skulle reduseres til åtte på årsmøtet 2020.

– En premiss fra fusjonsforhandlingene var at styret skulle reduseres. Det har vært en utfordring. De åtte eiervalgte vi nå har kommet fram til har de beste forutsetningene for å bekle styreposisjonen i Glommen Mjøsen, sier Egil Magnar Stubsjøen.

Valgkomiteen

Glommen Mjøsen Skogs valgkomite har vært ledet av Egil Magnar Stubsjøen, mens nestleder har vært Jon Grunde Roland. Øvrige medlemmer i valgkomiteen har vært Lars Bryhni, Karin Hägg, Torun Heringstad, Hans Marius Krogsrud, Per Øivind Mo og Dorthe Pentzen.

Valgkomiteens innstilling

Det er en enstemmig valgkomité som fremmer innstillingen for Glommen Mjøsen Skogs årsmøtet 16. april. Alle kandidater er forespurt og har akseptert å stille seg til rådighet for de aktuelle vervene.

Innstilling fra valgkomiteen i Glommen Mjosen skog til årsmøtet.pdf