Hopp til innhold

Valgkomiteen hatt fokus på å sette sammen det beste styret og finne de beste kandidatene til sentrale posisjoner i Glommen Mjøsen Skog.  Et andelslag med høye ambisjoner for andelseierne og hele verdikjeden og med gode resultater de siste årene.

Torun Heringstad_leder VK 2022 GMS_foto MH_beskåret.jpg

– En grundig og god prosess har resultert i en innstilling der vi foreslår noen endringer i det nåværende styret. Vi mener vi har foreslått nye styrekandidater med verdifull og relevant kompetanse som vil supplere og utfylle de gjenværende styremedlemmene på en god måte, sier valgkomiteens leder Torun Heringstad.

Enstemmig

En enstemmig valgkomité innstiller på gjenvalg av Heidi Hemstad som styreleder i Glommen Mjøsen Skog og innstiller Rolf Th. Holm som ny nestleder.

Dagens 1. vararepresentant Jens Naas-Bibow fra Midt Østerdal foreslås som nytt styremedlem.  De to andre nye styremedlemmene som foreslås er Even Ifarness fra Trysilvassdraget og Peer Jacob Svenkerud fra Sør-Østerdal. Det foreslås gjenvalg på Einar Enger fra Havass. Alle for en valgperiode på to år.

Siv Høye og Sigrid Bergseng er ikke på valg i 2022.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg på årsmøtets ordfører Ellen Fauske Bleness fra Trysilvassdraget.

Som nytt 1. varamedlem foreslås Sverre Lang-Ree fra Sør-Hedmarken.

Som ny leder av valgkomiteen forslås Arne Ingvar Dobloug fra Ringsaker.

Det foreslås noe oppgang i honorarer og godtgjørelser.

Det er årsmøtet i Glommen Mjøsen Skog fredag 29. april som gjør de endelige vedtak.

Valgkomiteens innstilling leser du her