Hopp til innhold

Tilbakemelding fra skogeierne er svært viktig i Glommen Mjøsen Skogs løpende forbedringsarbeid.

I tidligere Mjøsen Skog og Glommen Skog, ble det også sendt ut kundeundersøkelser for å måle hvor tilfreds skogeierne var med skogsdrift gjennom andelslaget. Nå starter dette oppe igjen.

Kundeundersøkelsen vil bil sendt ut elektronisk til alle som hatt skogsdrift gjennom Glommen Mjøsen Skog, fra og med februar 2021.

Undersøkelsen sendes ut i forbindelse med tømmeroppgjøret og går automatisk etter at alt tømmeret på kontrakten er innmålt.  Den første sendes altså ut i midten av mars, i forbindelse med tømmeroppgjøret fra februar.

Vi håper dere tar dere tid til å svare på spørsmålene. De som deltar, blir med i en månedlig trekning av Glommen Mjøsen Skog. Øksemottakerne blir kontaktet direkte av oss.