Hopp til innhold
Bildet viser bærekraftsansvarlig Karoline Kjos-Nordli i Glommen Mjøsen Skog.
- At vi nå har publisert vår første rapport, er en milepæl for oss i dette viktige arbeidet. Gjennom prosessen har vi løftet bevisstheten i alle ledd, sier bærekraftsansvarlig Karoline Kjos-Nordli i Glommen Mjøsen Skog.

Åpenhetsloven er en ny lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven trådte i kraft 1. juli 2022. Innen 30. juni 2023 skal virksomheter publisere en rapport om aktsomhetsvurderinger. Dette er et løpende arbeid, som går på å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp virksomhetens påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold.

– At vi nå har publisert vår første rapport, er en milepæl for oss i dette arbeidet. Vi har gjennomført vår kartlegging i tråd med lovverket, og anser dette som et viktig arbeid, sier Kjos-Nordli.

Aktsomhetsvurderinger

Arbeidet med aktsomhetsrapporten innebærer en systematisert gjennomgang av ulike deler av Glommen Mjøsen Skogs virksomhet.

– Vi har kartlagt potensiell risiko for negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold med en gjennomgang i ulike fagavdelinger. Her har blant annet skogkulturavdeling, entreprenøravdeling og kvalitets- og miljøavdeling vært vesentlige deltakere, forteller Kjos-Nordli.

Fokus ble særlig rettet mot fire temaer: Bovilkår i leverandørkjeden, lønn og pensjonsforhold, trakassering, og helse, miljø og sikkerhet (HMS), med systematisert dialog med underentreprenører.

– Det har vært viktig for oss å forsikre oss om at våre leverandører er i tråd med våre forventninger og retningslinjer. Gjennom prosessen har vi løftet bevisstheten i alle ledd, sier Kjos-Nordli.

Ønsker du å vite mer om hvordan Glommen Mjøsen Skog har jobbet? Les rapporten her

Bildet viser hogstmaskin og ansatte i skogen.

Rett til informasjon

Glommen Mjøsen Skog tar imot skriftlige henvendelser om å få informasjon om aktsomhetsvurderingene knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Henvendelser om informasjon sendes til denne adressen.