Hopp til innhold

Responsen var overveldende

De forteller om et ungdomsløft som ble en dugnad under helt spesielle forhold.  

– Vanligvis har vi 200 proffe utenlandske sesongarbeidere til å gjøre denne jobben for oss. I år slapp ikke disse inn. Løsningen ble å søke aktivt etter norsk arbeidskraft og å oppfordre skogeierne til å plante selv, forteller skogkulturansvarlige Anne Guri Kløvstad og Christian Svenkerud til Norsk Skogbruk.  

– Vi fikk inn 350 søknader, og satt igjen med 270 aktuelle som vi ansatte for sommeren. Vi så blant annet etter idrettsungdom, de som hadde vært ute i jobb tidligere og de som vi hadde tro på kunne takle en hardøkt i skogen, forteller Anne Guri Kløvstad og Christian Svenkerud. 

Lærevillig gjeng

– Ungdommene var svært lærevillige og alle gjennomgikk et nettkurs for de dro til skogs. Men det ble mange timer med oppfølging i felt. De fleste hadde ikke plantet før og noen slet med å få opp plantekassene, forteller de til Norsk Skogbruk

Plantene trives og vokser godt 

– Det viktigste for oss var å formidle at plantekvalitet kommer før hurtighet. Hovedmålet er at flest mulig planter overlever, forteller de.

Etter en kvalitetssjekk på ettersommeren ser det veldig bra ut.

– Svært få planter har gått ut. Vi har prioritert skogeiere som har markberedt slik at at de som har investert i markberedning skulle på plantene satt ut. Det har også bidratt til det gode resultatet, forteller Anne Guri og Christian. 

Klarer oss ikke uten

Anne Guri og Christian håper at plantingen framover kan bli en god kombinasjon av lokal ungdom, elever og studenter, skogeiere og utenlandsk arbeidskraft.

– I april trodde vi at vi ville klare å sette ut fire millioner planter. Etter å ha moblisert skogeiere og ungdom klarte vi ni millioner!

– Vi klarer oss ikke uten dem, sier de.