Hopp til innhold
Video: Hans Haug

– Sommeren har vært veldig spesiell. Etter at det startet med tørke og skogbrannfare i juni, har det nå regnet i snart to måneder, sier skogbruksleder i Gjøvik og Biri, Gjermund Liereng.

Kvist og tømmer brukes til å lage midlertidige bruer for å skåne terrenget mest mulig, forklarer skogbruksleder Gjermund Liereng i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Hans Haug
Kvist og tømmer brukes til å lage midlertidige bruer for å skåne terrenget mest mulig, forklarer skogbruksleder Gjermund Liereng i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Hans Haug

De våte forholdene krever ekstra planlegging før hogsten skal foregå.

– På høsten er det bløtt og viktig å gjøre tiltak som å legge bruer over grøfter og bekker, og legge klopper der vi skal krysse, forklarer Liereng.

Bru over grøfter og bekker

Han er i Snertingdal, hvor det i høst hogges 4000 kubikkmeter tømmer hos to skogeiere. Skogbrukslederen viser hvordan entreprenøren har bygget ei solid bru over ei grøft ved hjelp av ulike typer stokker og bar.

– Tiltakene er gjort for å skåne grøfta fra gjørme som vil tette stikkrenna i veien og få vannet til å ta nye veier, noe som kan føre til erosjon.

Klopplegge med tømmer

Andre steder er det klopplagt for å skåne myrer og veier man må krysse.

– Vi klopplegger under, gjerne med massevirke og kvist oppå. Da skåner vi terrenget under mest mulig, forteller skogbrukslederen.

Klopplegging av gammel vei.
Foto: Hans Haug

Det er også viktig å velge rett kjøretrasé når det er så bløtt som nå.

– Det vil for eksempel si at man kjører oppå kuler, og ikke nedi bekkedaler, sier Liereng, og berømmer entreprenører som ser løsninger selv. På denne driften la entreprenøren for eksempel litt om på en planlagt driftsvei.

– De syntes det var litt for bløtt, og da la de utkjøringsveien litt annerledes, innenfor det området de skulle drive selvsagt. Da ble det en bedre løsning, sier Liereng.

Tar hensyn

Hogstmaskinkjører Lars Landgraff Nereng fra Lierhagen Skogsdrift sier at de er bevisste på å ta hensyn.

– Det er jo en del turfolk i området her, så da må vi jo prøve å gjøre det beste ut av det, sier han.

Skogbruksleder Gjermund Liereng i Glommen Mjøsen Skog og Lars Landgraff Nereng fra Lierhagen Skogsdrift.
Skogbruksleder Gjermund Liereng i Glommen Mjøsen Skog og Lars Landgraff Nereng fra Lierhagen Skogsdrift legger også vekt på å ta mest mulig hensyn til turfolk som skal ferdes i skogen.

Utbedrer skader

Glommen Mjøsen Skog har et sterkt fokus på å unngå at det blir kjøreskader i terrenget etter skogsdrift.

– Våre skogbruksledere er erfarne og vet hvilke områder som er best egnet for hogst nå, sier fagsjef for entreprenør og vei i Glommen Mjøsen Skog, Jon Sigurd Leine.

– Ved hjelp av forebyggende tiltak prøver vi å hindre skader og å unngå økt avrenning og at bekker tar nye løp, sier Leine.

Der det oppstår skader rettes de opp så snart det er praktisk mulig, i tråd med kravene i Norsk PEFC Skogstandard om hvordan skogen skal forvaltes og drives bærekraftig.

– I mange områder er vi avhengig av at det tørker opp mer før vi kan gå inn med gravemaskin og rette opp eventuelle sporskader. Det tørker saktere nå på høsten, men allerede ser vi at det er mindre vått, så det ser lovende ut, sier Leine.

Jon Sigurd Leine, fagsjef for entreprenør og vei i Glommen Mjøsen Skog
Jon Sigurd Leine, fagsjef for entreprenør og vei i Glommen Mjøsen Skog