Hopp til innhold
Portrett av Heidi Storsveen Skaug.
Organisasjonssjef Heidi Storsveen Skaug i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Hans Haug

I Glommen Mjøsen Skog har vi et velfungerende lokaldemokrati. Våre medlemmer er flinke til å komme med innspill til styret, til ledelsen og til våre lokale tillitsvalgte. Nå ønsker vi velkommen til Teams-møter hvor hovedsaken er forslag til endringer i Glommen Mjøsen Skog SA sine vedtekter.

Endelig behandling i ekstraordinært årsmøte

– Endringene er i all hovedsak av operasjonell og praktisk art og skal endelig behandles på ekstraordinært årsmøte 21. november 2023, forteller organisasjonssjef Heidi Storsveen Skaug.

– Møtet blir innledet med en felles orientering av styreleder Heidi Hemstad som går gjennom forslaget til endringer. Deretter blir andelseierne med videre til saksbehandling i sine respektive skogeierområder, forteller hun.

– Alle andelseiere skal ha fått innkalling og sakspapirer med linker til begge møtene som avholdes denne kvelden. Vi håper du har anledning til å delta, sier Heidi Storsveen Skaug.

Program 1. november

Kl. 19.00 Felles orienteringsmøte ved styreleder

Kl. 20.00 Saksbehandlingen i det enkelte skogeierområdet foregår i eget lokalt møte

Begge møtene er i Teams.

Vedtektsendringer stort sett av operasjonell og praktisk art:

  • Særordningen for bygdeallmenninger foreslås avviklet, og forslag om at de inngår i de områder de geografisk tilligger.

Ellers:

  • Vedtektfesting av at de skogeierområdene som har under tre årsmøtedelegater kan velge supplerende lokale tillitsvalgte (slik dagens praksis er).
  • Valgperioden for årsmøteutsendinger/lokale tillitsvalgte foreslås endret til to år, der halvparten er på valg hvert år.
  • Utgangen av mars endres til utgangen av april for å avholde andelseiermøter.
  • Årsmøte innen 15. mai.
  • Dato for innsendelse av saker.