Hopp til innhold

I Glommen Mjøsen Skog har vi et velfungerende lokaldemokrati. Våre medlemmer er flinke til å møte opp og komme med innspill til styret, til ledelsen og til våre lokale tillitsvalgte. Skogeierområdet er Glommen Mjøsen Skogs lokalledd og valgkrets. I andelseiermøtet velges representanter til årsmøtet og her behandles årsberetning og regnskap.

Andelseiermøtene

Vi ønsker velkommen til hyggelige møter hvor hovedsakene blir orientering om Glommen Mjøsen Skogs strategivalg og om eierskapet i Moelven Industrier, i tillegg til de formelle sakene. 

– Møtene en ypperlig anledning til å bli oppdatert, høre begrunnelsene for strategier og kunne formidle synspunkter og innspill til styret og ledelsen. Vi håper du har anledning til å delta, sier organisasjonssjef Per Skaare i Glommen Mjøsen Skog. 

Andelseiermøter og årsmøter skogeierlag vinter 2020:
       
Årsmøter skogeierlag Dato Tid Sted
       
Vest      
Østre Toten 24.feb 18.00 Sillongen
Vestre Toten 24.feb 18.00 Sillongen
Lom  09.mar 19.30 Villa Hotell – Vågå
Skjåk 09.mar 19.30 Villa Hotell – Vågå
Vågå 09.mar 19.30 Villa Hotell – Vågå
Sel Heidal 09.mar 19.30 Villa Hotell – Vågå
Dovre Lesja 09.mar 19.30 Villa Hotell – Vågå
Sør Gudbrandsdal  17.mar 19.00 Hunderfossen Hotel
Gjøvik 25.feb 19.00 Snertingdal-fl.br.hus
Biri 26.feb 19.00 Honne
Eidsvoll Feiring  23.mar 19.00 Fløygir
Fron 11.mar 19.00 Dale Gudbrand
Ringebu Fåvang 11.mar 19.00 Dale Gudbrand
Furnes 23.mar 19.00 Veldrom
Ringsaker 23.mar 19.00 Veldrom
Brøttum 16.mar 19.00 Strandhytta
Stange 19.mar 18.30 Herredsvang 
Vang 19.mar 18.30 Herredsvang 
Løten 19.mar 18.30 Herredsvang 
       
Øst      
Rømskog  11.mar 19.00 Rømskog Spa & Resort
Aremark  12.mar 18.30 Kirkeng Spiseri
Degernes  11.mar 19.00 Bøndernes Hus
Berg 16.mar 19.00 Gamle Meieriet Busterudkleiva 54 Halden
Idd  09.mar 18.00 Bøkevangen
Marker  10.mar 18.30 Ørje Brug – glasshuset
Setskog Høland 12.mar 19.00 Glasshuset på Kjelle VGS, Haneborgvn.14
       
Andelseiermøter Dato Dag – tid Sted
oppstart etter årsm.sk.lag      
Nord-Østerdal 09.mar 19.30 Alvdal Taverna
Nord-Gudbrandsdalen.  09.mar 20.00 Villa Hotell, Vågå
Midt-Østerdal 10.mar 19.00 Åkrestrømmmen Øiseth
Midt- Gudbrandsdalen  11.mar 19.30 Dale Gudbrand, Sør Fron
Solør 11.mar 19.00 Heia Hotell
Gjøvik-Toten  12.mar 19.00 Rambekk Gård, Gjøvik
Trysilvassdraget skogeierlag 13.mar 14/16.30 Trysil Hotell
Vinger og Odal  16.mar 19.00 Vinger Hotell 
Sør- Gudbrandsdalen 17.mar 20.00 Hunderfossen Hotel
Sør-Østerdal 18.mar 19.00 Borgheim, Elverum
Sør-Hedemarken  19.mar 20.30 Herredsvang 
Eidsvoll 23.mar 20.00 Fløygir
Ringsaker 23.mar 20.00 Veldrom
Havass 24.mar 18.30 Ørje Brug -fagseminar om vei kl. 17.30
Almenningene     kommer
       
  oppstart etter årsmøter sk.lag